Vacature: Voltijdsprojectcoördinator erfgoed berg en nete

De projectcoördinator van de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) Berg en Nete:

Maakt de jaaractieplannen op rond onroerend erfgoed, op maat van de streek en op basis van het reeds gemaakte onroerenderfgoedbeleidsplan IOED Berg en Nete; helpt deze plannen mee te realiseren.

Is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de IOED-werking, en volgt de werking zowel financieel als inhoudelijk op.

Actualiseert de inventaris onroerend erfgoed voor de regio Berg en Nete i.s.m. de partners (gemeentelijke diensten, Erfgoedcel Kempens Karakter en Regionaal Landschap Rivierenland).

Helpt de gemeenten de zichtbaarheid van hun onroerend erfgoed te vergroten en verhoogt het lokaal draagvlak voor het erfgoed van Berg en Nete bij bewoners en bezoekers door publiekswerking, communicatie en sensibilisering rond openstelling; doet dit in nauwe samenwerking met de partners (gemeentelijke diensten, de Erfgoedcel Kempens Karakter en Regionaal Landschap Rivierenland).

Bouwt het erfgoednetwerk verder uit en brengt alle actoren samen (besturen, administraties, eigenaars, beheerders, deskundigen en vrijwilligers); zorgt voor interdisciplinaire kruisbestuiving en coördineert gezamenlijke acties en projecten.

Ontwikkelt afgebakende en gedragen beleidsvisies en leidraden als bouwstenen voor een integraal en geïntegreerd lokaal onroerenderfgoedbeleid, zorgt voor integratie van onroerend erfgoed in andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus.

Ondersteunt en adviseert de gemeenten bij het implementeren van de beleidsvisies en leidraden in de praktijk

Verleent advies aan gemeenten, middenveldorganisaties en derden m.b.t. onroerend erfgoed en het bestaande erfgoed-instrumentarium.

Boort expertise aan van andere actoren in het onroerenderfgoedveld (inwoners, gemeentelijke ambtenaren, regionale en Vlaamse actoren) en stelt deze beschikbaar aan gemeenten en andere betrokkenen.

Stimuleert en zoekt nieuwe initiatieven en/of projecten rond onroerend erfgoed.

Lees hier MEER

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img