APB Sport


“Het APB Sport gaat ervoor elke inwoner van de provincie aan te zetten om levenslang gezond te bewegen of te sporten. Kwaliteit, vernieuwen en samenwerken staan voorop.” Dagelijks willen we de sportparticipatie in de provincie verhogen en de kwaliteit van ons aanbod verbeteren. Accommodatie voor jong en oud, activiteiten voor scholen en bedrijven, een uitgebreide keuze voor personen met een handicap... de provincie heeft voor elk wat wils!

Opleiding

Tweemaal per jaar bundelt het APB Sport een opleidingsaanbod met sportbestuurlijke, sportmedische en sporttechnische onderwerpen.Een ideaal moment voor sportbestuurders, trainers, leerkrachten lichamelijke opvoeding of sporters om een opleiding te volgen. Want wie zich regelmatig bijschoolt, draagt bij aan de kwaliteit van de sport in zijn gemeente, school of sportclub.En dat is precies wat het APB Sport wil bereiken: de kwaliteit van het sportaanbod en de sportbegeleiding verder versterken en professionaliseren.

Door de coördinatie, organisatie, ondersteuning en bundeling van vormingsinitiatieven wil het Autonoom Provinciebedrijf Sport (APB Sport) samen met jouw sportclub, jouw school en jouw gemeente de professionele omkadering en de sportbegeleiding verbeteren.

Sportbestuurlijk

De sportbestuurlijke vormingen komen voornamelijk tot stand in samenwerking met het ‘Dynamo Project’ van de Vlaamse Sportfederatie vzw en richten zich op de omkadering binnen de club. Onderwerpen als ‘De sportclub van de toekomst’, ‘Respect in je sportclub’ en ‘Vrijwilligersbeleid’ weerspiegelen de nieuwe trends.

Sportmedisch

Met de sportmedische onderwerpen informeren we trainers en sporters om op een verantwoorde, veilige manier te sporten of sporters te begeleiden. Er staan heel wat vormingen rond preventie en EHBO op het programma.

Sporttechnisch

De sporttechnische vormingen bieden een gevarieerd aanbod voor trainers, leerkrachten lichamelijke opvoeding en het personeel van sportdiensten.
 

G-sport

In het G-sportvormingsaanbod geven enkele sporttakoverschrijdende vormingen inzicht in het werken en begeleiden van personen met een handicap. Deze informeren de clubbestuurders en de trainers hoe je een G-werking opstart. Je krijgt ook heel wat praktische richtlijnen en didactische tips.

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img