Bodemattesten

Wanneer heb ik een bodemattest nodig?
Bij elke overeenkomst tot overdracht van een grond is een bodemattest vereist. Voor particulieren betekent overdracht meestal het kopen, verkopen, ruilen en schenken van gronden onder levenden. Een grond verworven uit een erfenis of legaat telt dus niet mee. Ook de aankoop van een appartement geldt als overdracht van een grond. Meestal is het de verkoper, verhuurder of concessieverlener die het bodemattest moet aanvragen. De verplichting rust daarentegen bij de (handels-)huurder of concessiehouder als een huur-, handelshuur-, of concessieovereenkomst voor een totale duur van meer dan 9 jaar wordt stopgezet (1 jaar bij een risicogrond).

Hoe vraag ik een bodemattest aan?
Het aanvraagformulier voor het bodemattest kan je downloaden op de website van OVAM (www.ovam.be) . Het kan ook bekomen worden bij de OVAM via de infolijnen voor bodemattesten (tel. 015/28 44 58 of 015/28 44 59) of bij de gemeentelijke milieudienst.

De aanvraag voor bodemattest kost 32 euro per kadastraal perceel of 127 euro indien een attest voor een deel van een kadastraal perceel gevraagd wordt.

Meer informatie over bodemattesten en overdrachten vind je op de website van OVAM.

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img