Commissies

Agenda alle vergaderingen

Raadscommissies

In de raadscommissies zetelen enkel leden van de gemeenteraad. Belanghebbenden en deskundigen kunnen wel gehoord worden.

Commissie intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandigde agentschappen
Op dit moment is nog geen nieuwe datum bekend.

Commissie openbare werken
Op dit moment is nog geen nieuwe datum bekend.

Commissie verkeer en mobiliteit

Op dit moment is nog geen nieuwe datum bekend

Commissie ruimtelijke ordening en huisvesting
Op dit moment is nog geen nieuwe datum bekend.

Commissie leefmilieu
De volgende bijeenkomst staat gepland op 20 oktober om 20 u in de vergaderzaal van de technische dienst, Koningsbaan 77. 

Commissie basisonderwijs
Op dit moment is nog geen nieuwe datum bekend.

Bestuurscommissies

In de bestuurscommissies zetelen gemeenteraadsleden van de verschillende partijen en andere mensen. In de commissies worden dossiers besproken die het beleidsdomein van de commissie aanbelangen.

Commissie Academie
Op dit moment is nog geen nieuwe datum bekend

Commissie githo

De volgende vergadering van de bestuurscommissie van githo nijlen zal doorgaan op maandag 28 augustus e.k. De volgende agendapunten zullen behandeld worden:

  1. Goedkeuring vorig verslag
  2. Situatie schooljaar 2017-2018 : leerlingenaantal en –spreiding + aanwending lestijdenpakket
  3. Aanpassingen schoolreglement
  4. Jaarkalender
  5. Varia


contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img