Cultuurbeleid

BBC
Sinds de legislatuur 2013-2018 is er geen apart cultuurbeleidsplan meer, maar zijn alle beleidsdomeinen opgenomen in het meerjarenplan. Dit geldt voor alle domeinen in het kader van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus (BBC).

In dit hele BBC-verhaal geeft Vlaanderen per sector een aantal beleidsprioriteiten mee, waar de gemeenten op kunnen intekenen. Op die manier kunnen de gemeenten dan aanspraak maken op subsidies. Op deze manier krijgen de gemeenten een bepaalde richting mee.

Lokaal cultuurbeleid
Hierbij is voor ons het volgende van belang: "DE GEMEENTE VOERT EEN KWALITATIEF EN DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID, MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR BELEIDSACCENTEN:

a) gemeenschapsvorming
b) cultuureducatie
c) bereiken van kansengroepen

Binnen deze krijtlijnen zijn doelstellingen en acties geformuleerd voor de komende legislatuur. Waar mogelijk werden raakpunten gezocht met andere domeinen om zo samenwerking te stimuleren.

Het uiteindelijke resultaat staat te lezen in het algemene Meerjarenplan voor de periode tot 2019.


contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img