Diamant / erfgoed

slijperij Flash: Kempens Karakter
Installeer de nieuwste Flash speler.


Nijlen staat al sinds het einde van de 19e eeuw bekend als één van de centra van diamantbewerking. Het begon allemaal in 1876, toen ene Jan Eduard Claes in Nijlen kwam wonen. Hij was het die 'het steentje ' naar onze gemeente bracht en in de jaren 1885-1890 de eerste diamantslijperij met meer dan een molen bouwde. De opgang was toen niet meer te stuiten. De echte boom liet nog even op zich wachten, maar toen in 1902 de Premier-mijn in Zuid-Afrika ontdekt werd, was er geen houden meer aan en ook in Kessel en Bevel rezen de slijperijen als paddestoelen uit de grond. Maar toen brak WO I uit en de bouw van nieuwe slijperijen kwam tot stilstand, net als de hele Belgische diamantnijverheid. Maar na het beëindigen van de vijandelijkheden ging men terug intens aan het werk, met de grootste bloeiperiode tot gevolg in de jaren 1918-1930. Het grootste deel van de Nijlense jeugd wilde het steentje leren bewerken en al snel waren er molens te weinig. Met de komst van de elektriciteit in Nijlen (in 1928) gingen veel Nijlenaars de stiel in familieverband uitoefenen. Het was een tijd waarin in haast elke straat van de gemeente een kleine slijperij actief was. Wat er met de diamantnijverheid gebeurde tijdens WO I, herhaalde zich bij de tweede wereldbrand. Vanaf 1945 leek de markt onverzadigbaar en de vraag naar diamantbewerkers nam met de dag toe.Op het hoogtepunt zaten er wellicht 2200 à 2300 Nijlenaars in de stiel. In 1968 waren er 203 werkplaatsen in uitbating. Vier jaar later waren er dat slechts drie meer. De reden hiervoor is dat de terugval al in 1960 ingezet werd. De diamantnijverheid onderging langzaam maar zeker enkele veranderingen en er werden steeds hogere eisen gesteld aan het beroep. Nijlen richtte het Githo op om beter geschoolde vakmensen te vormen, maar ondermeer omwille van de concurrentie uit de lage loonlanden, was er vanaf 1970 een dalende werkgelegenheid. In 1982 waren er nog maar 62 slijperijen in werking en tien jaar later, in 1995 was dat aantal zelfs teruggelopen tot 28. Het slijpen van het steentje is dus meer en meer tot de tijd van toen gaan behoren.contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img