DOWNLOADS

Alle belasting- en retributiereglementen vind je op deze pagina

INFOBROCHURE INFRABEL voor buurtbewoners

Infobrochure voor hondeneigenaars: Op stap met de hond in Nijlen, da's poepsimpel

 
Hieronder kan je enkele nuttige formulieren downloaden (in PDF-extensie):

Aanvraagformulieren jeugd en cultuur

Reglementen jeugd en cultuur

Aanvraagformulier subsidie jeugdwerk

Subsidiereglement jeugdwerk

Aanvraagformulier projectsubsidie jeugdwerk

Aanvraagformulier subsidie kadervorming

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier ontlenen materialen

Reglement ontlenen materialen

Aanvraagformulier publiciteit langs gemeentewegen

Aanvraagformulier publiciteit langs gewestwegen

Aanvraagformulier wegwijzers langs gemeentewegen

Aanvraagformulier wegwijzers langs gewestwegen

Aanvraagformulier subsidies verenigingen

Aanvraagformulier container voor afval bij evenementen

Reglement ondersteuning buurtfeesten

Aanvraagformulier subsidie culturele projecten en jubileumvieringen

Reglement subsidie culturele projecten en jubileumvieringen

Aanvraagformulieren erkenning & subsidies sport

Reglementen sport

Via online-subsidieplatform, neem contact op met de sportdienst

Aanvraagformulieren ruimtelijke ordening/milieu

Reglementen ruimtelijke ordening/milieu

Reglement renovatiepremie

Aanvraagformulier groendaken

Reglement groendaken

Aanvraagformulier kleine landschapselementen

Reglement kleine landschapselementen

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img