Elektronische identiteitskaart

Elektronische identiteitskaart voor Belgen vanaf 12 jaar
De Belgische identiteitskaart geldt als bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente waar u uw hoofdverblijfplaats heeft. Ze staat eveneens aan Belgen toe om hun nationaliteit en hun identiteit in het buitenland te bewijzen. De identiteitskaart wordt automatisch afgeleverd door de gemeente van de hoofdverblijfplaats aan alle Belgen die minstens 12 jaar oud zijn en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister

De aanvraagprocedure loopt als volgt
Je ontvangt van je gemeentebestuur een uitnodiging om je te melden, in het bezit van een recente pasfoto in kleur of zwart/wit, maar altijd met een egale witte achtergrond. Daar onderteken je een basisdocument.

Na een 2 tot 3-tal weken ontvang je thuis een puk- en pincode. Je krijgt deze in een gesloten omslag. Dan mag je met deze twee codes én je oude identiteitskaart naar de dienst bevolking. Je levert op dat moment je oude kaart in. Je nieuwe kaart kan je onmiddellijk gebruiken.

Kostprijs
15,40 euro voor de eerste kaart of de hernieuwing hiervan naar aanleiding van het bereiken van de vervaldatum.

Uw identiteitskaart bevat een elektronische chip. Daarom is deze ook gebonden aan een geheime code, zoals een bankkaart. De chip en de code bieden u de mogelijkheid om uw identiteit te bewijzen op internet of om een elektronische handtekening aan te brengen.

De kaart biedt al de volgende mogelijkheden :

  • U kan toegang krijgen tot de u betreffende administratieve dossiers, bijvoorbeeld uw eigen bevolkingsdossier : https://mijndossier.rrn.fgov.be . U kan documenten aanvragen bij verschillende besturen, waarvoor u zich voordien moest verplaatsen en soms lange wachtrijen moest trotseren ;
  • U kan, via een beveiligd kanaal, online informatie uitwisselen met het bestuur, privé-bedrijven of organisaties ;
  • U kan in contact treden met het gemeentebestuur, de Federale Overheid of de Gewesten via hun website en er elektronische formulieren invullen ;
  • U kan op een beveiligde manier commerciële transacties uitvoeren via internet (online aankoop en verkoop)

U kan uw elektronische handtekening aanbrengen op documenten, met dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening op papier. U kan elektronische berichten versturen die u geldig tekent, en zelfs contracten sluiten met andere burgers ;

Indien u meer informatie wenst over de e-ID, kan u volgende websites raadplegen : www.ibz.rrn.fgov.be of www.eid.belgium.be

Spoedprocedure voor elektronische identiteitsbewijzen
Te allen tijde kan u kiezen voor de spoedprocedure voor de uitreiking van een identiteitsbewijs.

Dringende aanvraag (levering de 3e werkdag na de aanvraag)
Kostprijs eid: 116,90 euro
Kostprijs vreemdelingenkaart: 116,90 euro  (17,70 euro via normale procedure)
Kostprijs kids-id: 109,80 euro


Zeer dringende aanvraag (levering de 2e werkdag na de aanvraag)
Kostprijs eid: 181,30 euro
Kostprijs vreemdelingenkaart: 181,30  euro (17,70 euro via normale procedure)
Kostprijs kids-id: 174,20 euro

Wat te doen bij verlies/diefstal/beschadiging van je identiteitsbewijs :
Te verwittigen instanties bij verlies of diefstal van de identiteitskaart : DOCSTOP : 00800 2123 2123 (*) : bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week van gelijk waar ter wereld. Dit internationaal nummer is gratis toegankelijk in België. Vanuit het buitenland moet hetzelfde nummer worden gevormd, maar moet het kengetal 00 worden vervangen door het internationale kengetal van het land waarvandaan er wordt opgebeld. Is dit nummer niet toegankelijk, dan moet er worden gebeld naar het nummer +32 2 5182123 (betalend nummer maar overal beschikbaar)

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN : Kerkstraat 4 – tel. 03/4100220

Openingsuren : ma, di, vr : van 09.00 tot 12.00
Wo : van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00
Do : van 09.00 tot 12.00 en van 17.00 tot 20.00
Indien gemeentediensten niet bereikbaar zijn :
POLITIEZONE BERLAAR/NIJLEN (*) : Statiestraat 11 – tel. 03/466 16 16
Openingsuren : maandag t/m zondag : van 08.00 tot 20.00

(*) Een aangifte van diefstal of verlies bij de politie volstaat niet, zoals ook de aangifte bij de politie de privépersoon niet ontslaat van de verplichting om zijn gestolen of verloren debet- of kredietkaarten te blokkeren bij Cardstop.

De burger moet, nadat hij naar Docstop heet gebeld voor zijn aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van zijn document, naar de gemeente of de politie gaan om er zijn Bijlage 12 te krijgen die, uitsluitend in België, als voorlopig identiteitsbewijs geldt.

Om het annuleren van de kaart te vermijden en de kosten en de last die hieraan verbonden is, moet de burger binnen 7 dagen melden dat de kaart werd teruggevonden.
Opgelet : een elektronische vreemdelingenkaart wordt bij verlies/diefstal onmiddellijk geannuleerd gevolgd door de aanvraag van een nieuwe kaart.

DOC STOP voor de burger
Is een helpdesk die het voor iedere houder van een belgisch identiteitsdocument mogelijk maakt om 24u/24u het verlies of de diefstal van zijn identiteits- of reisdocumenten te melden. Eerst wordt de identiteit van de beller vastgesteld om na te gaan of hij wel degelijk de titularis is van het document. Daarna gaat de operator onmiddellijk over tot het blokkeren van de documenten. Vanaf dat ogenblik zal iedere verificatie op www.checkdoc.be aanleiding geven tot een “HIT” zonder te moeten wachten tot de titularis een aanvraag voor een nieuw identiteitsdocument doet. De burger vermijdt zo dat hij het slachtoffer wordt van een frauduleus gebruik van zijn identiteitsdocument (bijvoorbeeld bij het huren van een auto, het verrichten van een aankoop per post in zijn naam, het afsluiten van een lening op zijn naam, enz.) Meer info : www.checkdoc.be of www.docstop.be

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img