Erfrechtverklaring

wat?

Bij overlijden van een titularis van een rekening of een houder van een kluis wordt die rekening of kluis geblokkeerd. Sinds 29 mei 2009 kan deblokkering gebeuren op vertoon van:

  • een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notraris (mits kosten)
  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor (gratis) op voorwaarde dat de erflater geen testament heeft opgemaakt, geen huwelijkscontract heeft laten opmaken en er geen onbekwame (minerjarig, onbekwaamverklaarde…)erfgenamen zijn.

Sinds deze nieuwe wetgeving zijn de erferechtverklaringen tot een bedrag van € 743,68 euro die ondertekend zijn door het gemeentebestuur en de akte van bekendheid die wordt opgemaakt door de vrederechter, niet meer geldig voor deblokkering.

wie?

De verklaring van erfrecht wordt aangevraagd door de erfgenamen/nabestaanden van de overledene.

hoe aanvragen?

Dit zijn de mogelijkheden:

1/ Bij de ontvanger van de registratie, Kruisbogenhofstraat 24 in 2500 Lier op voorlegging van:

•uittreksel uit de overlijdensakte, afgeleverd door de gemeente
•eventueel trouwboekje van de overledene met vermelding van huwelijkscontract
•als de overledene ongehuwd is: het trouwboekje van de ouders

2/ Via internet: http://annuaire.fiscus.fgov.be/info-suc/

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img