Geboorte

wat?

CharlotteDe aangifte van de geboorte gebeurt bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte plaatsvond, binnen de 15 dagen na de bevalling.
Is de laatste dag een zaterdag, zondag of een feestdag, dan wordt die termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
De aangifte gebeurt door de:

 • de moeder
 • de vader
 • beide ouders.

Indien aangifte niet is gebeurd binnen de wettelijk voorziene termijn, en de bevalling heeft plaats gehad in een ziekenhuis, kliniek, kraaminrichting of andere verpleeginrichting, wordt de aangifte gedaan door de persoon die de leiding van de inrichting uitoefent, of zijn afgevaardigde.
In de andere gevallen wordt de aangifte gedaan door de geneesheer, vroedvrouw of andere persoon die bij de bevalling aanwezig was of door de persoon bij wie de bevalling heeft plaatsgehad.

Opgelet!
Indien de vader niet gehuwd is met de moeder kan hij niet alleen de aangifte van de geboorte doen, tenzij het kind door hen beiden werd erkend vóór de geboorte.
Meebrengen bij de aangifte:

 • trouwboekje van de ouders
 • identiteitskaarten van de beide ouders
 • het medisch attest afgegeven door de dokter of de vroedvrouw
 • erkenningsakte, als het kind vóór de geboorte erkend is.

Documenten die je ontvangt bij de aangifte:

 • een attest bestemd om kraamgeld en kinderbijslag aan te vragen
 • een attest bestemd voor de mutualiteit
 • drie bijkomende attesten van geboorte
 • een formulier "inenting tegen polio".

Klik op "Meer info" voor informatie over de geboortepremie, uittreksels en afschriften.

waar aangeven?

De aangifte van de geboorte gebeurt bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte plaatsvond.

Dienst burgerzaken
03/410 02 20 ; bevolking@nijlen.be

meer info

Geboortepremie
Als je inwoner van de gemeente bent, kan je een geboortepremie krijgen.
De premie bestaat uit 3 cadeaubons van 10 euro.
Dit gebeurt automatisch bij de aangifte.

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img