Huwelijk

OPGELET!! Het vastleggen van een huwelijksdatum kan enkel OP AFSPRAAK

De aangifte

Wie?

ofwel de beide aanstaande echtgenoten
ofwel één van de aanstaande echtgenoten, mits schriftelijk akkoord van de afwezige aanstaande echtgenoot (handtekening moet gewettigd zijn)

Waar?

Burgerlijke stand van de gemeente van inschrijving in de bevolkingsregisters van één van de aanstaande echtgenoten

Voor te leggen documenten

 1. eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte
 2. bewijs van identiteit (fotocopie van identiteitskaart)
 3. bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters met vermelding van nationaliteit en burgerlijke staat
 4. in voorkomend geval: bewijzen van ontbinding van alle vorige huwelijken

Inlichtingen

 1. Adres van de ouders van de partijen
 2. Volledige identiteitsgegevens van de getuigen
 3. Adres na huwelijk

De huwelijksvoltrekking gebeurt ten vroegste op de veertiende dag na het opstellen van de akte van aangifte en ten laatste zes maanden na het verstrijken van die termijn van veertien dagen. Dit kan op de werkdagen tijdens de normale kantooruren of op zaterdag uiterlijk tot 13u. Het kan niet op zon- en feestdagen.

Nuttige info:

 • U mag fotograferen en filmen in de trouwzaal
 • Veranderingen van woonst na het huwelijk geeft u aan bij de dienst bevolking van de nieuwe woonplaats
 • Voor een huwelijk met niet-Belgen gelden specifieke voorschriften
 • Meer info ? Bel 03 410 02 21

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img