Lokaal Overleg Kinderopvang

LOK staat voor Lokaal Overleg Kinderopvang. Tijdens de vergaderingen van het LOK gaat het dus over kinderopvang in onze gemeente. Het LOK heeft verschillende opdrachten:

 Het bestuur adviseren bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang;

 Het bestuur adviseren over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan;

 Het bestuur adviseren met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen onze gemeente.

 Het bestuur kan het LOK aanvullende opdrachten geven

De samenstelling van het LOK wordt door de gemeenteraad vastgelegd:

 Vertegenwoordiging van de verschillende kinderopvangvoorzieningen binnen onze gemeente, met stemrecht.
 Vertegenwoordiging van de gebruikers, via de vertegenwoordigers van de verschillende oudercomités en een vertegenwoordiger van de Gezinsbond, met stemrecht.
 De gemeenteraadsleden en OCMW raadsleden worden uitgenodigd en mogen deelnemen, zonder stemrecht.
 De schepen van gezin en kinderopvang en de secretaris van het LOK, zonder stemrecht.
 De leden worden aangesteld voor een periode van 6 jaar gelijklopend aan de legislatuur van het bestuur;

Voldoende en kwalitatieve kinderopvang trachten te realiseren in onze gemeente, is een boeiende uitdaging waar we als LOK ons steentje in kunnen bijdragen.

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img