Jeugdraad

De jeugdraad is de officiële spreekbuis van de jongeren bij het gemeentebestuur en omgekeerd. De jeugdraad is een verzameling jonge mensen die zich bekommeren om wat het gemeentebestuur allemaal wel en niet beslist voor kinderen en jongeren. Jongeren kunnen op die manier hun mening over het jeugdbeleid te kennen geven. Want een beleid uitstippelen voor jeugd, doe je best door de jeugd zelf te vragen wat zij belangrijk vinden?

Vergaderingen
De jeugdraad vergadert elke maand in de vergaderzaal naast Jeugdhuis Kroenkel om de verschillende agendapunten te bespreken. Dit gebeurt telkens de eerste vrijdag van de maand om 20 uur. Tijdens de maanden juli en augustus is er geen jeugdraad gepland. Verslagen van de jeugdraad vind je op www.jeugdraadnijlen.be.

Adviesorgaan
De jeugdraad fungeert als adviesraad, een gemeentelijk adviesorgaan. De jeugdraad geeft advies, op verzoek van het gemeentebestuur of uit eigen beweging, over alles wat jongeren of het jeugdwerk aanbelangt. Op die manier kan de jeugdraad het beleid beïnvloeden. Dat advies kan gaan van subsidies en reglementen, fuifruimte, skate-infrastructuur tot speelbossen, fietspaden, plakzuilen, aanplakborden en nog veel meer.

Onze jeugdraad streeft er naar kinderen en jongeren in de gemeente te versterken om actief deel te nemen aan en te participeren in het vormgeven van de gemeente en de maatschappij waarin ze leven. Via de leden, jeugdwerkinitiatieven en andere geïnteresseerden, die vertegenwoordigd zijn in de jeugdraad, willen we de levensomstandigheden van kinderen en jongeren, als burgers van onze gemeente, verbeteren.

Samenstelling jeugdraad
De Nijlense jeugdraad heeft twee voorzitters: Nele De Cnaep en Tine De Ridder; de jeugdconsulent Gunther Melis en de schepen van Jeugd, Carrie Verelst wonen de vergaderingen ook bij (zonder stemrecht); de jeugdconsulent is secretaris. Verder telt de jeugdraad nog een aantal leden (een 25-tal). Dit zijn verschillende vertegenwoordigers uit tal van Nijlense jeugdwerkinitiatieven en een aantal individuele jongeren. Iedere jongere is meer dan welkom!

Meer info
Heb jij zin om deel te nemen aan de jeugdraad, kom gerust naar onze vergaderingen, stuur een mail of spreek onze voorzitter of jeugdconsulent aan.

Contactgegevens:
Voorzitter Jeugdraad: Nele De Cnaep (tel.: 0472 73 14 00 - info@jeugdraadnijlen.be)
Voorzitter Jeugdraad: Tine De Ridder (tel.: 0499 13 56 82 - info@jeugdraadnijlen.be)
Secretaris Jeugdraad: Gunther Melis (tel.: 03 410 03 76 - gunther.melis@nijlen.be)

Neem zeker en vast ook een kijkje op de website van de jeugdraad: www.jeugdraadnijlen.be!

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img