Herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is KLAAR!

Sinds 2013 werkt de gemeente aan de modernisering van haar ruimtelijk beleid onder de vorm van het herzien van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, kortweg GRS. Nu het document finaal goed bevonden is door de hogere instanties en gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad, kan Nijlen de komende jaren jouw en onze visie in praktijk omzetten! Oh ja, ook jouw visie, want tijdens de diverse inspraak- en infomomenten kon ook jij als bewoner je stempel drukken op dit waardevolle beleidsdocument!

Het structuurplan

Het GRS is een geschreven en geïllustreerd beleidsdocument bestaande uit drie delen: het informatieve, het richtinggevende en het bindende deel. Het informatieve schetst de huidige ruimtelijke situatie in de gemeente, in het richtinggevende deel worden ruimtelijke toekomstbeelden overwogen, en in het bindende gedeelte worden beslissingen vastgelegd die in de komende jaren uit te voeren zijn door de gemeente. Kortom: in haar geheel stelt het GRS hoe de gemeente zich op gebied van “ruimte” (publiek domein, woningen, uitzicht, bedrijvigheid, natuur, bevolkingsgroei,…) kan ontwikkelen tijdens de komende jaren.

Identiteit

De gemeente wilde het vorige GRS uit 2004 niet geheel omgooien, maar koos voor een herziening van enkele weloverwogen passages en thema’s n.a.v. de hedendaagse noden. De belangrijkste focus ligt op de identiteit van onze groene gemeente: Nijlen is niet hetzelfde als Kessel-Dorp, en Bevel is heel anders dan Kessel-Statie –meerbepaald: wat kunnen we ondernemen om deze karakteristieke identiteiten hun eigenheid niet verloren te laten gaan, maar toch eenheid te vormen?

Visie in de praktijk

Nu het GRS herzien is, wordt gestart aan de uitvoering van de eerste twee bindende taken: het opmaken van een Beeldkwaliteitsplan en een Masterplan voor Toerisme en Recreatie. Aangezien deze prachtige projecten heel wat facetten van de gemeente in de verf moeten zetten, en het betrekken van onze bewoners tijdens het GRS een aangename ervaring opleverde, zal ook jij hierin betrokken worden – want wie anders dan onze eigen bewoner kent zijn dorp het best…? Wordt dus nog vervolgd…


contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img