Lokale economie

unizo

=> Aanvraagformulier vestigingsvergunning voor een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie

UNIZO afdeling Nijlen

Wat is UNIZO?
UNIZO is de grootste organisatie voor zelfstandige ondernemers in België en is tevens ook de enige organisatie die vertegenwoordigd is in alle nationale overlegorganen. Ze heeft drie werkvelden:
- een vormende beweging;
- een dienstverleningspakket;
- doet aan belangenbehartiging voor haar leden.

Onze lokale UNIZO-afdeling telt vijf pijlers voor haar inhoudelijke werking:

Ontmoeting
Wij trachten regelmatig algemene vergaderingen te beleggen waar de plaatselijke ondernemers onder elkaar hun problemen of betrachtingen kunnen bespreken en gezamenlijke standpunten naar voren kunnen brengen.

Vorming en informatie
De mogelijkheid bestaat, als er belangstelling van de leden voor bestaat, vormings- of informatievergaderingen, rond een bepaald thema te organiseren. Beginnende zelfstandigen bekomen alle informatie rond het opstarten van een nieuwe zaak, dankzij onze STARTERSSERVICE.

Gemeentelijk kernpunt zijn
Vanuit ons ondernemer-zijn, een goede relatie opbouwen met de gemeentelijke overheden, politie, verenigingen en cliënteel is essentieel. Daarom trachten wij een steun- en informatiepunt te vormen om deze doelstelling zo goed mogelijk te verwezenlijken.

Promotie
Door regelmatig verschillende gemeentelijke activiteiten te organiseren, willen wij onze plaatselijke zelfstandige ondernemers promoten in onze regio.

Lokale belangenbehartiging
Op plaatselijk vlak, dankzij onze relaties met allerlei instanties, onze belangen veilig stellen voor de toekomst en dit in een zo groot mogelijk perspectief.

Ons plaatselijk bestuur, waar u alle verdere inlichtingen kunt bekomen, is samengesteld als volgt:

VOORZITTER
VERWIMP Chris, verwimp.kris@scarlet.be.

EREVOORZITTER
VAN TENDELOO Walter, Metaalwerken Van Tendeloo,
Bevelsesteenweg 124, 2560 Nijlen, tel. 03 411 24 37

SECRETARIS
SIMONS Pegie, Weekblad Kontakt, pegie@kontakt.be
Centraleweg 14, 2560 Nijlen, tel. 0495 20 89 58

SCHATBEWAARDER
SLUYTS Els, Mannenmode Nik, Statiestraat 36, 2560 Nijlen, tel. 03 385 55 52, leo.vanlimbergen@skynet.be

MEDELEDEN BESTUUR:
VERWIMP Chris, Zelfbediening Verwimp, Herenthoutsesteenweg 88, 2560 Nijlen, tel. 03 481 86 22, verwimp.kris@scarlet.be
BOSSCHAERTS Ellen, De Kaasmarkt, Bouwelsesteenweg 48, 2560 Nijlen, tel. 03 481 94 07, info@dekaasmarkt.be
SLUYTS Els, Mannenmode Nik, Statiestraat 36, 2560 Nijlen, tel. 03 385 55 52, leo.vanlimbergen@skynet.be
WILLEMS Kris, KBC Nijlen, Bevelsesteenweg 2,  dirk.dw.willems@kbc.be    rechtstreeks tel nr 03 410 12 35 
VAN LANGENDONCK Dominique, Pekino, Bouwelsesteenweg 150, 2560 Nijlen, pekino1@hotmail.com
WOUTERS Annick, Pearle, Gemeentestraat 31A, 2560 Nijlen, 03 314 97 60, fil417@pearleopticiens.be

DIELENS Erwin, Laurys Gewatstraat 7 2560  Nijlen tel 0498 86 77 00  e-mail:  erwin.dielens@theroc.eu


In december wordt er een eindejaarsactie gepland.
EEN LEVENDIG NIJLEN BEGINT BIJ EEN LEVENDIGE MIDDENSTAND!!!
Als u lid wenst te worden van deze vitale organisatie, neem dan vandaag nog contact op met één van onze bestuursleden. Het lidgeld geeft u recht op alle voordelen van Unizo, een abonnement op ons veertiendaags magazine en is bovendien fiscaal aftrekbaar!

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img