Milieuvergunningen

De wetgeving die de milieuvergunningen regelt, het zogenaamde Vlarem, stelt dat niemand zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een als hinderlijk ingedeelde inrichting die behoort tot de eerste of tweede klasse, mag exploiteren. Vlarem stelt ook dat niemand een klasse 3-inrichting mag uitbaten tenzij deze vooraf gemeld is.


Milieuvergunning klasse 1
Klasse 1 bedrijven moeten een aanvraag indienen bij de Bestendige Deputatie van de Provincie in tienvoud. Ongeacht de klasse waartoe de geplande inrichting behoort, moet er een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Gedurende 30 kalenderdagen wordt het dossier ter inzage gelegd op de milieudienst en worden alle eigenaars van een perceel binnen een straal van 100 meter van de inrichting aangeschreven. Schriftelijke bezwaren kunnen aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht tijdens het openbaar onderzoek. De milieuvergunning wordt afgeleverd voor een termijn van maximum 20 jaar.

Download
Aanvraagformulier voor een milieuvergunning klasse 1.

Milieuvergunning klasse 2
Klasse 2 bedrijven moeten een aanvraag indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, in zevenvoud. Ongeacht de klasse waartoe de geplande inrichting behoort, moet er een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Gedurende 30 kalenderdagen wordt het dossier ter inzage gelegd op de milieudienst. Schriftelijke bezwaren kunnen aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht tijdens het openbaar onderzoek. De milieuvergunning wordt afgeleverd voor een termijn van maximum 20 jaar.

Download
Aanvraagformulier voor een milieuvergunning klasse 2.

Milieuvergunning klasse 3
Klasse 3 bedrijven moeten een melding doen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Download
Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3.

Melding van een overname van een vergunde inrichting.

Mededeling van een kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2.

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img