Onze gemeente

Historiek
Nijlen is een zeer oud dorp, met sporen die teruggaan tot vóór de Romeinse tijd. Dat blijkt uit recente vondsten nabij het centrum van Nijlen.

Sporen die in 1770 werden gevonden, betreffen een aardepot, gevuld met gouden munten met daarop afbeeldingen van Julius Caesar en keizer Domitianus. Volgens sommigen bewijst dit de theorie dat Nijlen langs een Romeinse heirweg lag, die naar Grobbendonk leidde via het traject waar nu de Koningsbaan gelegen is. Dit wijst erop dat Nijlen toen deelnam aan de drukke handelsbedrijvigheid tussen onze kust en de Rijn. De naam Kessel zou overigens afgeleid zijn van de term 'castellum', wat bolwerk of kleine verschansing betekent.

De naam Nijlen
Reeds zeer vroeg bezat de abdij van Tongerlo vele gronden in Nijlen en ook de Norbertijnen hadden hier een rechtsgebied. De plaatsnaam Nijlen vinden we voor de eerste keer terug in een bulle, gedateerd op maart 1145, waarin Eugenius III Hendrik, abt van de abdij van Tongerlo, het bezit van een aantal goederen, waaronder het ganse vrijgoed "Nile", bevestigt. En zo treden de Nijlense zandboeren wellicht voor de eerste keer de geschiedenis binnen. In 1286 doen ze dat opnieuw, als ingezetenen van de bijvang van Lier (later meer hierover) deelnamen aan de slag van Woeringen op 17 juli. Zij strijden aan de zijde van hertog Jan I van Brabant, die een overwinning behaalt op de Limburgers. De Nijlenaars houden er twee dingen aan over: de Woeringenstraat en vooral het mooie wapenschild met de 4 leeuwen.

De Bijvang van Lier
Vanaf 1212 en tot aan de Franse revolutie behoorde Nijlen, samen met Bevel, Kessel, Emblem en de gehuchten Mijle, Lachenen en Hagenbroeck tot de zogeheten "bijvang van Lier" . Het is dan ook logisch dat we voor een groot gedeelte over de paden en de geschiedenis van Lier lopen, als we door de geschiedenis van Nijlen wandelen. Naast de bijvang was er nog "De Kuip", bestaande uit het eigenlijke stadscentrum van Lier en enkele woonwijken net buiten het centrum. De Bijvang werd bestuurd door een bijzonder schepencollege, met telkens één schepen uit Nijlen, Kessel en Bevel. Ook de andere delen van de Bijvang hadden elk één schepen. Ook Nijlen bleef in de Middelleeuwen niet gespaard van zijn portie miserie. In 1439 heerste er pest in het dorp en tussen 1579 en 1585 werd Nijlen achtereenvolgens door de Spaanse en de Nederlandse legers tot puin herleid. Maar er waren ook vrolijkere gebeurtenissen. Van 1300 tot 1500 wordt in Kessel de huidige dorpskerk gebouwd. Merkwaardig hieraan is, dat tijdens de hele bouwperiode de oorspronkelijke stijl, de gotiek, gerespecteerd werd. Vandaar haar eretitel 'de Lentebloesem van de Brabantse gotiek'. De kerk wordt terecht beschouw als één van de mooiste van de Kempen. In 1792 vielen de Franse legers ons land binnen en hakten in de slag van Fleurus de Oostenrijkers in de pan. Nijlen behoorde voortaan tot het "département des deux Nèthes". Nijlen, Kessel en Bevel, die vroeger onder de jurisdictie van Lier vielen, werden bij decreet van 31 augustus 1795 bij het kanton Berlaar gevoegd. Maar de opstand tegen de Franse bezetter groeide en toen bij wet van 5 september 1798 al de ongehuwde mannen van 20 tot 25 jaar onder de wapens werden geroepen om de Republiek te verdedigen, was de maat vol. De Boerenkrijg barste los en ook in onze dorpen kwamen vrijwilligers op om te vechten 'voor outer en voor heerd' (voor altaar en voor haard). De strijd was ongelijk en eindigde in een nederlaag voor de boeren. Eind 1798 vielen ongeveer 400 Franse soldaten Nijlen binnen. Tot slot vermelden we hier nog enkele belangrijke data uit de 19e eeuw. In 1856 werd de spoorweg aangelegd en in 1867 de provinciebaan Lier-Herentals. In 1895 werden de wegen naar Bevel en Herenthout aangelegd.

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img