Secretaris

Gemeentesecretaris
De secretaris is de hoogste ambtenaar van de gemeente. Zij staat aan het hoofd van het personeel en coördineert de gemeentediensten.

Haar taken bestaan ondermeer uit de voorbereiding van de dossiers van het college van burgemeester en schepenen en ook van de gemeenteraad. Zij is aanwezig bij zowel de zittingen van het college als deze van de gemeenteraad en stelt van beide de notulen op. Daarnaast ondertekent ze mee alle stukken, zoals brieven, die uitgaan van de gemeente.

Buiten deze wettelijk voorgeschreven taken houdt de gemeentesecretaris zich bezig met (personeels)management en streeft zij de optimalisering van de gemeentediensten na. Andere dingen die haar nauw aan het hart liggen zijn: opleiding en motivatie van het personeel en aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening.

=> E-mail: secretaris@nijlen.be  

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img