Sportbeleid

Decreet Lokaal Sportbeleid

Via het decreet lokaal sportbeleid, geeft Vlaanderen de gemeenten impulsen om actief te zijn om het gebied van sport. Voor 4 beleidsprioriteiten krijgt de sportdienst ondersteuning van Vlaanderen: 1) financiële ondersteuning sportverenigingen, 2) kwalificatie van de jeugdsportbegeleiders, 3) anders georganiseerde sport en 4) maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

Het sportbeleid van de sportdienst omvat meer dan enkel de Vlaamse beleidsprioriteiten. De beleidsdoelstellingen van de sportdienst omvatten alles met betrekking tot sportbeheer, sportpromotie en sportbeleid.

Het merendeel van de doelstelling kunt u vinden in het meerjarenplan 2014 – 2019 van de gemeente Nijlen.
Enkele specifieke taken in functie van sportbeheer heeft de gemeente Nijlen overgedragen aan het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). Het AGB zorgt voor het operationele beheer van het zwembad en de 2 sporthallen.

Door samenspel scoren met lokaal sportbeleid!

Beleidsdoelstellingen sport

In de meerjarenplanning sport, zijn alle doelstellingen samengevat waar de sportdienst voor de periode 2014 - 2019 op inzet. Een overzicht kunt u altijd bij de sportdienst opvragen.

Beleidsdoelstellingen AGB

In de meerjarenplanning van het AGB, zijn alle doelstellingen samengevat waar de sportdienst in het kader van het sportbeheer voor de periode 2014 - 2019 op inzet. Een overzicht kunt u altijd bij de sportdienst opvragen.

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img