Fiscale attesten

De sportverenigingen kunnen voor de ingericht stages en kampen voor de ouders een attest voorzien dat voor een belastingvermindering zorgt omwille van de kosten die ze hebben gemaakt voor de opvang van hun kinderen. De belastingvermindering geldt alleen voor kinderen beneden de 12 jaar en voor kinderen met een zware handicap beneden de 18 jaar.

Aanvragen bij de sportdienst

Erkende sportverenigingen kunnen voor het uitreiken van een fiscaal een aanvraag doen bij de gemeentelijk sportdienst. Voor niet erkende verenigingen is er een aangepaste procedure.
Hierbij zal de sportdienst dan bevestigingen dat de gemeente het jeugdwerkinitiatief gecontroleerd is.

Gegevens op te vragen bij de ouders

Een gedeelte van het fiscaal attest moet worden ingevuld door het jeugdwerkinitiatief , per kind en per vakantieperiode.

Hierop staan vermeld:
Het volgnummer van het attest,  de naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven, de naam en voornaam van het kind, de geboortedatum van het kind (alleen kinderen beneden de 12 jaar en kinderen met een zware handicap beneden de 18 jaar komen in aanmerking), de periode waarin het kind werd opgevangen (de periode van het kamp, het weekend of de betaalde activiteit), het aantal opvangdagen, het dagtarief (er is maximum 11,20 euro per dag aftrekbaar), het totaal ontvangen bedrag.

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img