Enquête sportraad

Wij willen weten hoe de verenigingen denken over de sportraad!

Structuur van de sportraad 

Ben je bekend met volgende aspecten van de structuur van de sportraad?

Werking algemene vergadering?
*
Werking dagelijks bestuur?
*
Statuten en huishoudelijk reglement adviesraden?
*
Voelt de sportvereniging zich via deze structuur onderdeel van de sportraad?
*

Samenstelling dagelijks bestuur van de sportraad

Weet jij wie deel uitmaakt van de sportraad?

Is er een probleem met het aantal leden van het dagelijks bestuur? (nu 8 leden)
*
Is er een probleem met het aantal vrouwen in het dagelijks bestuur? (nu geen vrouwen)
*
Is er een probleem met de gemiddelde leeftijd van het dagelijks bestuur? (nu 58 jaar, jongste 47j – oudste 70j)
*
Vormen de leden van het dagelijks bestuur een representatieve vertegenwoordiging van het totale sportgebeuren?
*
Is er een goed vertegenwoordigingssysteem om te zetelen in het dagelijks bestuur van de sportraad (verkiezing bij meer dan 15 leden)?
*
Moet een ‘levenslange’ vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur van de sportraad vermeden worden?
*

Taken van de sportraad

Geef een waarde (belang) aan de taken van de sportraad van 1(niet belangrijk) tot 10 (heel belangrijk)

Advies op vraag van de gemeente
*
Advies uit eigen beweging, input geven voor het sportbeleid
*
Informatieverspreiding (men brengt het publiek op de hoogte van de sportraadwerking)
*
Promotie voeren voor de sportverenigingen
*
Sportclubondersteuning
*
Eigen activiteiten van de sportraad
*
Medewerking bij activiteiten van de sportdienst
*
Vorming en bijscholing
*
Moet de sportraad nog andere taken op zich nemen die niet in dit overzicht zijn opgenomen? Zo ja, welke?

Sportraad als aanspreekpunt voor sportclubs!

Spreekt je vereniging eenvoudig iemand van het dagelijks bestuur van de sportraad aan?
*
Voor welke gelegenheid/probleem zou je sportvereniging zich tot de sportraad wenden?

Verslag en advies van de sportraad

Heeft iemand van je vereniging ooit al een advies van de sportraad gelezen?
*
Gebeurt de verslaggeving van de sportraad objectief? (zie verslagen in de e-nieuwsbrieven)?
*

De "thema's" van de sportraad 

Welke zijn de moeilijkheden waarmee uw sportvereniging kampt. Welke thema’s en kan de sportraad hier bij helpen? 
Wat is voor sport in onze gemeente: grootste troef(ven) en uitdaging(en)? Hoe kan de sportraad deze troef/uitdaging een rol spelen versterken/verbeteren?
Wat is volgens jouw verenging “DE” prioriteit voor sport die de sportraad de komende jaren moet behandelen?
*

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img