Sportraad

Klik hier voor de enquête van de sportraad

Het gemeentelijke adviesorgaan voor sportaangelegenheden

De Nijlense sportraad werd opgericht in 1994. De sportraad is het adviesorgaan waarin alle verenigingen, groeperingen, personen of organisaties die binnen de gemeente actief zijn op het sportgebied inspraak hebben in het gemeentelijke sportbeleid. Momenteel maakt de meerderheid van de actieve sportverenigingen deel uit van de sportraad, zij zetelen allemaal in de algemene vergadering sportraad. De algemene vergadering komt jaarlijks minstens één maal samen. Op de algemene vergadering wordt een ruim aantal punten besproken van sportbeheer over sportbeleid tot sportpromotie. De algemene vergadering verkiest ook de leden van het dagelijks bestuur. Dit zijn allemaal vertegenwoordigers van de competitie- en recreatiesport die maandelijks samen komen en overleggen over het sportgebeuren. Zij doen voorstellen en geven adviezen over het zwembad, de sporthal of sportieve evenementen ter bevordering van het het Nijlense sportbeleid. Het zelf organiseren van sportiviteiten behoort eveneens tot de mogelijkheden van de sportraad.

Naslagwerken van de sportraad

Verslagen

In het kader van openbaarheid van bestuur, wil ook de sportraad open communiceren over wat sportraad van Nijlen allemaal belangrijk acht in het kader van sportbeleid, -promotie en -beheer.

Sinds maart 2015 zijn de verslagen altijd doorgestuurd met de e-nieuwsbrief voor sportverenigingen.

Samenstelling sportraad

Leden dagelijks bestuur

Van Looy Danny, Nijlense Zwemclub
Verhaegen Jozef, Gymnastiek Lenig en Vlug
Mertens Heinrich, Tafeltennis KTTC Nijlen/Bevel
Schoofs Louis, Omnisport Okra Groot-Nijlen
Deridder Raf, Kessels Recreatief Volleybal
S'Jongers Jan, Kempisch Triatlon Team
Henderikx Fonne, Nijlense Atletiekvrienden
Van Der Linden Dirk, Sub Aqua

Waarnemers

Schepen van sport: Luyten Luc
Sportfunctionaris, secretaris: Blondeel Erik

Huishoudelijk reglement, statuten, erkenning sportraad

Huishoudelijk reglement adviesraden

Het huishoudelijk reglement omvat de verbintenissen die de sportraad en het gemeentebestuur Nijlen aangaan opdat de sportraad zijn bevoegdheden kan uitoefenen conform zijn statuten. Deze afsprakennota is slechts rechtsgeldig indien ze wordt goedgekeurd door de algemene vergadering van de sportraad en door de gemeenteraad. Dit geldt eveneens voor al de latere eventuele wijzigingen of aanpassingen. Het huishoudelijke reglement kan je HIER vinden.

Statuten sportraad

De statuten regelen de interne werking van de sportraad en zijn een aanvulling op het huishoudelijk reglement voor de adviesraden. De statuten worden goedgekeurd door de algemene vergadering van de sportraad en door de gemeenteraad. Deze statuten zijn slechts rechtsgeldig na bekrachtiging door de gemeenteraad en kan je HIER vinden.

Erkenning sportraad

De sportraad wordt elke beleidsperiode erkend door het gemeentebestuur van Nijlen. De erkenning van de sportraad kunt u HIER vinden.

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img