Sportclubondersteuning

Met de pagina sportclubondersteuning wil de sportdienst voor de sportverenigingen een overzicht geven van de ondersteuningsmogelijkheden die bestaan binnen het sportlandschap. Er zijn verschillende instanties die sportverenigingen ondersteunen. Elk hebben zij hun eigen domein en expertise.

Sportdienst

De sportdienst is het aanspreekpunt voor sportverenigingen binnen de gemeente. De sportdienst zorgt ondermeer voor de erkenning van de sportverenigingen en de subsidies, het verhuur van sportaccommodatie, promotie van de verenigingen via de sportgids, een uitleendienst voor evenementmaterialen, het uitschrijven van fiscale attesten en sportpromotionele activiteiten waar de sportvereniging aan kunnen meewerken.

Sportraad

De sportraad is het gemeentelijk adviesorgaan voor sport. De sportraad is de gezamenlijke stem van de sportverenigingen naar het gemeentebestuur toe.

Dynamoproject

Er is een duidelijke behoefte aan ondersteuning van het vrijwillige bestuurskader in sportverenigingen op administratief en beheersmatig vlak. Onder meer de steeds complexere regelgeving, een dalend aantal vrijwilligers, de verhoogde concurrentie met commerciële initiatieven,… zorgen voor een toenemende bewustwording van de nood aan praktijkgerichte bestuurlijke ondersteuning.
De Vlaamse Sportfederatie vzw biedt met het Dynamo Project hét hulpmiddel aan sportclubs om optimaal te functioneren op bestuurlijk en administratief vlak.

Vlaamse Trainersschool

Via de Vlaamse Trainersschool is de sportsector er in geslaagd om alle kwalitatieve opleidingsverstrekkers samen te brengen (zowel voor vrijwilligers als voor de professioneel georiënteerden), en dit zowel voor de breedtesport als de topsport. De Vlaamse Trainersschool is officieel erkend om de sportkaderopleiding te realiseren.

APBsport

Twee maal per jaar bundelt het APB Sport een opleidingsaanbod met sportbestuurlijke, sportmedische en sporttechnische onderwerpen. Via deze weg wil de provincie Antwerpen via het APB Sport de kwaliteit van het sportaanbod en de sportbegeleiding verder versterken en professionaliseren.

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img