Verbroederingen

Sinds 2009 is Nijlen verbroederd met 3 gemeenten: Voeren (België), Güssing (Oostenrijk) en Hodora (Roemenië). Alle 3 de verbroederingen hebben hun eigen ontstaansgeschiedenis en die willen we je natuurlijk niet onthouden.

Wapenschild van de gemeente VoerenVoeren
De band die Nijlen met de gemeente Voeren heeft, is duidelijk te zien in de wapenschilden van de beide gemeenten. De beide wapenschilden zijn elkaars spiegelbeeld en vinden allebei hun oorsprong in de slag van Woeringen in 1288. Iets minder ver terug maar toch al even geleden is de start van de verbroedering tussen Nijlen en Voeren. Reeds in de jaren ’80 van de vorige eeuw was er sprake van toenadering en in 1990 bezochten delegaties van de beide gemeenten elkaar. Veel recenter, in 2006, woonden Voerenaars de première mee van het spektakel ‘De Moord van Nijlen’.

schildGüssing

Güssing
Het begon in 1971 op een Vlaamse kermis in de Onze-Lieve-Vrouwparochie. De toenmalige pastoor Antoon Vermeiren had de gewoonte om de kermis telkenmale in het teken van een bepaald land te omkaderen. In 1971 was dit Oostenrijk. Een Oostenrijkse muziekkapel en de wijn deden het wonder. Vanaf toen werd en wordt er nog steeds naar Güssing gereisd door een aantal Nijlenaars die de vriendschapbanden onderhouden.

Vanaf 1996 werden de contacten officieel gelegd door beide gemeentebesturen ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de jumelage.

Ondertussen verbroederden ook beide muziekverenigingen de Stadskapelle Güssing en Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Nijlen;

In het jaar 2000 werden er borden van de verbroedering langs de gemeentewegen geplaatst, om alzo onze vriendschapsbanden te officialiseren, en er ook een comité werd opgericht, bestaande uit gemandateerde en lokale mensen, om de jumelage te bevestigen en te onderhouden;

Link website Güssing

Hodora
Hodora maakt deel uit van het Roemeense dorp Cotnari, gelegen in het noordwesten van het land, niet zo ver van de grens met Moldavië. Het is een streek waar het lijkt of het de tijd stil is blijven staan. De luxe en levensstandaard is er niet te vergelijken met die van West-Europa. In juni 1989 besliste de gemeenteraad om het dorp te adopteren en sindsdien werden er in de loop der jaren niet alleen vrachtwagens vol hulpgoederen verzameld en naar daar gebracht, in Hodora werden met Nijlense hulp ook een school en een dagcentrum opgetrokken.

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img