Vlaamse Trainersschool

Samenwerkingsverband

Als sinds 1994 is er de Vlaamse Trainersschool (VTS), opgericht als samenwerkingsverband tussen het Bloso, de Vlaamse universiteiten met een opleiding LO en de Vlaamse Sportfederatie.

Via dit structurele samenwerkingsverband is de sportsector er in geslaagd om alle kwalitatieve opleidingsverstrekkers samen te brengen (zowel voor vrijwilligers als voor de professioneel georiënteerden), en dit zowel voor de breedtesport als de topsport. De Vlaamse Trainersschool is officieel erkend als uitvoerend orgaan om de decretale opdracht van het Bloso inzake sportkaderopleiding te helpen realiseren.

Opleidings- en bijscholingsmogelijkheden

In Vlaanderen sporten steeds meer kinderen, jongeren, volwassen en senioren. Het plezier van het sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden wordt door iedereen gewaardeerd. Sporters en ouders hechten terecht veel belang aan goed opgeleide en kwaliteitsvolle trainers, begeleiders en clubbestuurders. Het is de missie van de Vlaamse Trainersschool (VTS) om zoveel mogelijk trainers, sportbegeleiders en clubbestuurders zo goed mogelijk op te leiden.

Hiervoor organiseert en erkent de VTS sporttakgerichte, beroepsgerichte, begeleidingsgerichte en aanvullende opleidingen en bijscholingen. Een team van experts bewaakt de kwaliteit en de toegankelijkheid van de aangeboden opleidingen.
Het opleidingsaanbod van de Vlaamse Trainersschool dient gesitueerd te worden in het licht van de sporttakkenlijst. Dit is een lijst van sporttakken, goedgekeurd door de Vlaamse regering, die voor subsidiëring door de Vlaamse overheid in aanmerking komen. De sporttakgerichte opleidingen van de VTS worden dan ook per sporttak/sportdiscipline georganiseerd.
Jaarlijks reikt de VTS ongeveer 5.500 diploma's uit. De gegevens van alle gediplomeerden worden bijgehouden in een centrale databank (VOTAS). Gediplomeerden kunnen al hun gegevens zelf inkijken en beheren.

De verloning van de occasionele medewerkers bij de diverse Bloso-activiteiten en bij de gesubsidieerde activiteiten in de sportfederaties en op lokaal vlak is gebaseerd op de kwalificaties die door de VTS zijn vastgelegd. Het is dus voor elke (nog) niet gekwalificeerde trainer belangrijk zo snel mogelijk een kwalificatie te behalen.
 
Wij hopen dat zoveel mogelijk trainers, begeleiders en clubbestuurders gebruik maken van de aangeboden opleidings- en bijscholingsmogelijkheden.

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img