Voorlopige rijbewijzen

wat?

Modellen van voorlopig rijbewijs
Voorlopig rijbewijs "18 maanden" en "36 maanden" worden enkel afgegeven voor het besturen van voertuigen categorie B (personenwagen).
Het voorlopig rijbewijs "18 maanden" kan bekomen worden na het volgen van 20u praktijklessen in een rijschool.
Het voorlopig rijbewijs "36 maanden" houdt in dat je je stage doorloopt met begeleiders.
Model 3 wordt afgegeven aan de kandidaat voor alle andere categorieën en subcategorieën van voertuigen.
Voor een voorlopig rijbewijs "36 maanden" moet je minstens 17 jaar zijn.
Voor een voorlopig rijbewijs "18 maanden" moet je minstens 18 jaar zijn.
Voor een model 3 ligt dit een beetje anders.

wie?

 

 • Inwoners van de gemeente geslaagd in een theoretisch examen.
  • Vanaf 17 jaar voor categorie B - Voorlopig rijbewijs 36 maanden
  • Vanaf 18 jaar voor categorie B - Voorlopig rijbewijs 18 maanden
  • Vanaf 18 jaar voor categorieën A1, C1, D1, - Model 3
  • Vanaf 20 jaar voor categorie A2
  • Vanaf 21 jaar voor categorieën C, D - Model 3
  • Vanaf 24 jaar voor categorie A1

hoe aanvragen?

In principe moet iedereen persoonlijk zijn aanvraag doen. Is dit echter onmogelijk dan mag een ander gezinslid dat doen. Het is dan wel noodzakelijk dat het aanvraagformulier van het examencentrum op de voorziene plaatsen getekend is. De identiteitskaart van de betrokkene moet dan ook worden voorgelegd.

wat meebrengen?

Voorlopig rijbewijs 18 maanden

 • aanvraagformulier met vermelding geslaagd theoretisch examen
 • bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool
 • je identiteitskaart
 • 2 pasfoto's (voorwaarden zie "Meer info")
 • een bedrag van 24 euro.

Voorlopig rijbewijs 36 maanden

 • aanvraagformulier met vermelding geslaagd theoretisch examen
 • je identiteitskaart
 • 2 pasfoto's (voorwaarden zie "Meer info")
 • een bedrag van 24 euro.

Voorlopig rijbewijs model 3

 • aanvraagformulier met vermelding geslaagd theoretisch examen, ondertekend door aanvrager én begeleiders (woont de begeleider in een andere gemeente, dan moeten zijn/haar gegevens vooraf in zijn/haar gemeente gecontroleerd en gevalideerd worden!)
 • eventueel rijgeschiktheidsattest (bij cat. C1,C,D1,D)
 • je identiteitskaart
 • een bedrag van 24 euro.

Wat meebrengen voor de aanvraag van een duplicaat van een voorlopig rijbewijs

 • afhankelijk van de aanvraag: wit formulier van aangifte van het verlies of de diefstal of het voorlopig rijbewijs zelf indien je het wil vernieuwen ingeval beschadiging
 • je identiteitskaart
 • bij "18 maanden" en "36 maanden" 2 pasfoto's (voorwaarden zie "Meer info")
 • een bedrag van 24 euro

waar aanvragen?

Dienst bevolking / 03/410 02 20 ; bevolking@nijlen.be

meer info

Een pasfoto moet steeds recent en origineel zijn. Origineel betekent dat een kopie of een computerprint niet worden aanvaard. Professioneel ontwikkelde digitale foto's van goede kwaliteit kunnen wel.

Verder moet een pasfoto aan de volgende voorschriften voldoen:

 • formaat: 35 x 45 mm (de hoogte van het hoofd, gemeten van kin tot de kruin, is minimum 25 mm en maximum 35 mm)
 • in vooraanzicht getrokken (dus niet schuin of in profiel)
 • met een witte achtergrond
 • voorhoofd, ogen, wangen, kin en neus moeten onbedekt zijn
 • zonder hoofddeksel of sjaal (anders moet een attest van de erkende religieuze overheid of een medisch attest voorgelegd worden).

Zwart-wit foto's worden niet meer aanvaard.
Voor meer informatie kan je terecht op:

groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs v.z.w. (GOCA)

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img