Wat doet het gemeentebestuur?

De gemeente Nijlen ondertekende de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid op onderscheidingsniveau. Deze samenwerkingsovereenkomst verbindt de gemeente er toe om volgende beginselen van duurzaam milieubeleid te respecteren:

• Het voorkomingsbeginsel: milieuschade moet worden voorkomen
• Het voorzorgbeginsel: ernstige aanwijzingen zijn voldoende om een mogelijk
probleem aan te pakken, zonder dat wetenschappelijke consensus over het oorzakelijk
verband tussen verontreiniging en effect nodig is;
Brongerichte maatregelen: het probleem wordt aan de bron aangepakt;
• Het stand-still-principe: de bestaande kwaliteit blijft minimaal behouden;
• Het beginsel van ’de vervuiler betaalt‘: wie schade of verstoring veroorzaakt, moet
ook instaan voor de (kosten van de) opruiming of hersteloperatie.

Thema‘s
Deze samenwerkingsovereenkomst omvat volgende thema‘s:
• Afval
• Hinder
• Energie
• Duurzame ontwikkeling
• Milieuverantwoord productgebruik
• Water
• Bodem
• Natuurlijke entiteiten
• Mobiliteit
Per thema zijn een aantal basisvoorwaarden waar de gemeente moet aan voldoen. Bij
onderscheidingsniveau kiest de gemeente per thema uit een aantal projecten. Per uitgoevoerd project zijn een aantal punten te verdienen. In totaal moet de gemeente 35 punten halen om te voldoen aan het onderscheidingsniveau.

Duurzaamheidsambtenaar tot uw dienst
Door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst op onderscheidingsniveau, krijgt de gemeente Nijlen een duurzaamheidsambtenaar ter beschikking. Deze staat mee in voor de uitvoering van duurzame ontwikkeling binnen het beleid van het gemeentebestuur. U kan de duurzaamheidsambtenaar contacteren op de milieudienst. Telefoonnummer 03/410 02 71 of email duurzaam@nijlen.be

En dan nu, actie!
Niet enkel naar u toe, maar ook intern wordt het gemeentepersoneel gestimuleerd tot
duurzaam en milieuvriendelijk gedrag. Het gemeentebestuur engageert zich ondermeer voor de aankoop van 100% groene stroom, een grondige check-up van het energieverbruik voor de
gemeentelijke gebouwen, een duurzaam afvalbeleid, milieuverantwoord productgebruik,… Zo wil de gemeente Nijlen samen met u mee vooraan lopen op gebied van duurzame ontwikkeling.

Een overzicht van de afgelopen sensibilisatieacties vindt u hier.
Een overzicht van de premies en voorwaarden vindt u hier.

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img