Overzicht belastingen en retributiereglementen

Algemeen

Gemeentebelasting - aanvullende belasting op de personenbelasting

Gemeentebelasting - opcentiemen op de onroerende voorheffing

Retributiereglement op administratieve prestaties

Aangifteformulier belasting op verspreiding reclamedrukwerk

Afval

Belastingreglement op ophaling en verwerking van afval (Diftar)

Retributiereglement op grof vuil en snoeihout (Diftar)

Retributiereglement op compostbakken en -vaten, zakken en biobags

Retributiereglement op het storten van afvalfracties op het containerpark (Diftar)

Pidpa - gemeentelijke saneringsbijdrage

Burgerzaken

Belastingreglement op het uitreiken van elektronische identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten

Belastingreglement op rijbewijzen in bankkaartmodel

Belastingreglement op de afgifte van reispassen

Belastingreglement op begraving, uitstrooiing en bijzetting op de gemeentelijke begraafplaatsen

Belastingreglement op ontgraving

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

GAS - aansluitend belastingreglement op het verwijderen van sluikstorten en uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden

Gemeentelijke infrastructuur

Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke gebouwen

Dienst- en retributiereglement bibliotheek

Dienst- en retributiereglement bibliotheek - aanpassing

Retributiereglement zwembad

Retributiereglement Kessel-Fort - viskaarten en begeleiding door fortwachters

Retributiereglement Kessel-Fort - viskaarten en begeleiding door fortwachters - rechtzetting

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Jeugd

Retributiereglement voor de buitenschoolse kinderopvang Dolfijn

Retributiereglement voor jeugd-en vrijetijdsactiviteiten

Uitleen- en retributiereglement geluidsmeter

Lokale economie

Retributiereglement op plaatsrechten op openbare markten

Retributiereglement op plaatsrechten op de jaarmarkt

Retributiereglement op kermissen op openbare plaatsen

Retributiereglement op het gebruik van elektricteitskasten

Retributiereglement op ambulante handel op en langsheen de openbare weg op openbaar en privédomein

Belastingreglement op vaste aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden

Belastingreglement op vaste aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden - wijziging

Belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten

Belastingreglement op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Ruimtelijke ordening en milieu

Retributiereglement op administratieve prestaties aangaande verkavelingen, appartementen en groepswoningbouw

Retributie op het afleveren van besluiten inzake het Omgevingsvergunningsdecreet

Belastingreglement op tweede verblijven

Belastingreglement inzake de leegstandsheffing

Belastingreglement op het openen en veranderen van hinderlijke inrichtingen van 1ste, 2de en 3de klasse

Belastingreglement op de aflevering van adviezen voor toegankelijkheid

Verkeer

Retributiereglement op het parkeren in de blauwe zone

Retributiereglement op het innemen van openbaar domein

Retributiereglement op het ter beschikking stellen van verkeerssignalisatie

contact

Gemeente NijlenKerkstraat 42560 NijlenE info@nijlen.beT 03/410 02 11F 03/481 70 48
Google Maps Nijlen.img

openingsuren

openingsuren.imgSchrijf je in op de nieuwsbrief.img