Actie zichtbare huisnummers

9
jul
2019

De wijkinspecteurs zijn sinds enkele dagen op pad om de zichtbaarheid van de huisnummers te controleren. Dit kadert in een groter actieplan van onze politiezone.

De medewerkers stellen tijdens hun opdrachten al te vaak vast dat het huisnummer ontbreekt of slecht leesbaar en zichtbaar is. De aanwezigheid van een duidelijk zichtbaar en leesbaar huisnummer is nochtans zeer belangrijk. Onze politiediensten, maar ook andere hulpdiensten verliezen daardoor kostbare tijd in hun zoektocht naar de juiste woning waar dringende hulp nodig is.

Daarom maakte onze politiezone een actieplan op om de kwaliteit van de huisnummers te optimaliseren. Bewoners uit de gemeenten Berlaar en Nijlen die niet voldoen, krijgen een brief en flyer in de bus met de vraag om aan de voorwaarden te voldoen tegen 31 juli 2019.

Vragen? Neem gerust contact op met de Lokale Politie Berlaar-Nijlen

Dienst Communicatie
Statiestraat 11
2560 Nijlen
03 466 16 16
Pz.berlaarnijlen.communicatie@police.belgium.eu