Afvalkalender

Elk jaar krijgt ieder Nijlens huisgezin een afvalkalender.

Wat is dit?

De afvalkalender vermeldt op een overzichtelijke manier wanneer de ophalingen gebeuren van:

  • restafval
  • GFT (groente-, fruit- en tuinafval)
  • grof vuil
  • snoeihout
  • PMD (plastic, metaal en drankkartons)
  • glas
  • papier/karton

Hoe aanvragen?

In de tweede helft van december wordt de afvalkalender door de postbode bezorgd, hou dan je brievenbus goed in de gaten!

Wat kost dit?

Gratis.

Extra informatie

Op de kalender staat ook nuttige informatie over het selectief inzamelen van het afval.

Wie geen afvalkalender ontvangen heeft kan steeds een gratis exemplaar afhalen aan het onthaal op het gemeentehuis.

Op de website van IOK kan je gemakkelijk de afvalkalender raadplegen, surf naar iok afvalkalender. Je selecteert je gemeente en je straat en klikt op 'zoek'.

Slechtzienden kunnen een grotere versie van de afvalkalender opvragen via de IOK afvalinfolijn: 014 56 27 75.

Regelgeving