Animator worden - jeugd Nijlen

Voor verschillende vakantiewerkingen (o.a. Speelplein Boemerang, Tienerwerking De Joeng, Grabbelpas) en projecten (o.a. Buitenspeeldag, losse activiteiten) worden animatoren ingeschakeld voor de begeleiding van de deelnemende kinderen en jongeren en voor het uitwerken van activiteiten.

De gemeentelijke jeugdconsulent coördineert de animatorenploeg. Animatoren zijn vrijwilligers die een forfaitaire onkostenvergoeding ontvangen per prestatie.

Wat is dit?

Je kan animator worden vanaf het jaar dat je 16 jaar bent/wordt.

Animatoren die mee willen draaien bij Speelplein Boemerang moeten een cursus "Animator in het Jeugdwerk" gevolgd hebben (en kunnen stage lopen op het speelplein). Animatoren die mee willen draaien bij Tienerwerking De Joeng moeten minstens 18 jaar zijn en in het bezit van een attest "Animator in het Jeugdwerk" zijn.

Hoe aanvragen?

Wie animator wilt worden, contacteert de gemeentelijke jeugdconsulent (info via www.jeugdnijlen.be). De voorbereidingen voor de zomervakantie starten al vanaf januari. In januari vindt jaarlijks een infomoment plaats voor nieuwe animatoren.