Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

Op deze pagina:


 

Wat is een AGB? 

AGB staat voor Autonoom Gemeentebedrijf. Het is een extern verzelfstandigd agentschap met een eigen rechtspersoonlijkheid, die belast is met bepaalde taken van gemeentelijk belang. AGB Nijlen is dus een dochterbedrijf van het lokaal bestuur Nijlen. Het AGB is onderworpen aan de wet op de boekhouding van de ondernemingen, waardoor voor een aantal uitgaven de BTW kan gerecupereerd worden.

Wat doet AGB Nijlen?

AGB Nijlen staat in voor het beheer en exploitatie van het sportcentrum (sporthal en zwembad) te Nijlen, sporthal De Putting, het Kempens Diamantcentrum en Slijperij Lieckens, de bibliotheek en  gemeenschapscentrum ’t Dorp.

Wie bestuurt AGB Nijlen?

AGB Nijlen wordt bestuurd door een raad van bestuur en directiecomité. De leden van de raad van bestuur worden aangesteld door de gemeenteraad. De leden van het directiecomité worden door de raad van bestuur benoemd. De gecoördineerde versie van de statuten van AGB Nijlen vind je HIER.

Directiecomité

Het directiecomité wordt tijdens de eerstvolgende raad van bestuur samengesteld. 

Raad van Bestuur

De vergadering van de raad van bestuur AGB bijwonen

De raad van bestuur is openbaar, behalve wanneer tijdens het overleg specifieke persoonsgegevens aan bod komen. Iedereen kan de openbare vergaderingen bijwonen. 

De vergaderingen van de raad van bestuur worden niet systematisch samengeroepen. De agenda is beschikbaar vanaf 8 dagen voor de zitting.

De volgende vergadering zal doorgaan op 26 maart 2019 om 20.00 uur.

...of alles online bekijken 

Wil je de kalender, agenda of de besluiten bekijken? Of wil je verslagen raadplegen? Dat kan HIER

Samenstelling raad van bestuur AGB

De raad van bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Simon Kenens
 • Paul Laurijssen
 • Griet Van Olmen
 • Paul Verbeeck
 • Bert Celis
 • Victor De Groof
 • Luc Luyten
 • Jan Verbraecken
 • Ymke Govaerts
 • Ingrid Van Wunsel
 • Leo Verelst

 

Maatschappelijke zetel

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

T. 03 410 02 11

info@nijlen.be 

 

Uitbatingsadres

Sportcentrum/zwembad
Gemeentestraat 36a, 2560 Nijlen
T. 03 410 02 40

sport@nijlen.be 
BE 0863 925 550

 


Contactinformatie