Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

Wat is een AGB? 

AGB staat voor Autonoom Gemeentebedrijf. Het is een extern verzelfstandigd agentschap met een eigen rechtspersoonlijkheid, die belast is met bepaalde taken van gemeentelijk belang. AGB Nijlen is dus een dochterbedrijf van het lokaal bestuur Nijlen. Het AGB is onderworpen aan de wet op de boekhouding van de ondernemingen, waardoor voor een aantal uitgaven de BTW kan gerecupereerd worden.

Wat doet AGB Nijlen?

AGB Nijlen staat in voor het beheer en exploitatie van het sportcentrum (sporthal en zwembad) te Nijlen, sporthal De Putting, het Kempens Diamantcentrum en Slijperij Lieckens, de bibliotheek en  gemeenschapscentrum ’t Dorp.

 

Wie bestuurt AGB Nijlen?

AGB Nijlen wordt bestuurd door een raad van bestuur en directiecomité. De leden van de raad van bestuur worden aangesteld door de gemeenteraad. De leden van het directiecomité worden door de raad van bestuur benoemd. De gecoördineerde versie van de statuten van AGB Nijlen vind je HIER.

 

Directiecomité

Voorzitter: Paul Verbeeck

Leden: Veerle Boeckxstaens, Luc Luyten, Paul Laurijssen en Geert Verrelst.

 

Raad van Bestuur

Voorzitter: Paul Verbeeck

Leden: Johan Van Dessel, Veerle Boeckxstaens, Luc Luyten, Paul Laurijssen, René Van Goubergen, Ferdi Heylen, Karin Dillen, Ingrid Van Wunsel, Gust Diels en Geert Verrelst.

 

Maatschappelijke zetel

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

T. 03 410 02 11

info@nijlen.be 

 

Uitbatingsadres
Sportcentrum/zwembad
Gemeentestraat 36a, 2560 Nijlen
T. 03 410 02 40

sport@nijlen.be 
BE 0863 925 550

 


Contact informatie