Bekendmaking openbaar onderzoek ten gevolge van de toepassing van een administratieve lus in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag

23
jul
2019

Het lokaal bestuur van Nijlen deelt mee dat een nieuw openbaar onderzoek wordt gehouden op vraag van de deputatie van de provincie Antwerpen omwille van de toepassing van de administratieve lus in laatste aanleg.

Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden in eerste aanleg. Ook in laatste aanleg werd op 22/7/2019 reeds een openbaar onderzoek opgestart, maar omwille van een administratieve fout op de affiche werd dit stopgezet en wordt er een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd.

Aanvrager: Lokaal bestuur Nijlen

De aanvraag omvat:

-         stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over Weg- en rioleringswerken Paddekotseheide (deel) en Centrale weg.

De aanvraag tot omgevingsvergunning met gemeentelijk dossiernummer 2018/108 en OMV_2018080679 heeft betrekking op een terrein met adres Paddekotseheide (deel) en Centrale Weg te Nijlen, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1 sectie B nrs. 330A8, 330M3, 330R5, 330Y5, 330K6, 330H5, 330K5, 330K6, 330L6, 330M7,330N6, 330P5, 330R5, 330S5, 330S7, 330T5, 330T7, 330V5, 330X3, 330Y3, 330V5, 330Y5,330Z5, 332D, 332E, 333F, 333G, 333H, 334H, 334R, 337A2, 337B2, 337E2, 337F2, 337G2, 337H2, 337K2, 339V2, 339W2 339T2, 340H, 342C, 342D, 342E, 343V, 343R, 343T, 343W, 344C2, 344D2, 344E2, 344F2, 344B2, 344H2, 344K2, 344M2, 345D2, 345E2, 345F2, 345G2, 345H, 345H2, 345L2, 345M2, 345N2, 345P2, 345R2, 345V 345Z, 346D2, 346M, 346N, 346P, 346R, 346T, 346V, 346W, 346X, 346Y, 358N, 358R, 358S, 358T, 358W, 359C, 359D, 359E, 360B, 360A, 361K, 361L, 361M, 361N, 362N, 362L en 472B.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: de deputatie van de provincie Antwerpen.

De aanvraag ligt van 24 juli 2019 tot en met 22 augustus 2019 ter inzage:

  • op het gemeentehuis te Nijlen NA AFSPRAAK op het nummer 03/410 02 11

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

  • per brief op het volgende adres: Kerkstraat 4 te 2560 Nijlen
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Hier kunt u een aantal nieuwe documenten zoals de Mer screening, alsook addendum D4 Omgeving van het project raadplegen.

De overige dossierstukken en nieuwe plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis (na afspraak).

Voor meer informatie kan u terecht bij ruimte@nijlen.be of via 03 410 02 11.