Beleidsrapporten

Jaarrekeningen


 Budgetwijzigingen


Tijdens de gemeenteraad van 17 december 2013 werd het meerjarenplan voor de periode 2014-2019 goedgekeurd. 

Hieronder kan je lezen wat dit allemaal inhoudt en wat de plannen zijn van het gemeentebestuur voor deze jaren