Seniorenraad

Ofwel op verzoek ofwel uit eigen initiatief geeft deze raad adviezen, hetzij aan het gemeentebestuur, hetzij aan het OCMW. De raad kan voorstellen doen over problemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de Nijlense senioren te maken hebben. Verder staat nog in de statuten dat ze de samenwerking in het bejaardenwerk en de bejaardenzorg moet bevorderen. In de praktijk komt het erop neer dat de raad ongeveer vier keer per jaar vergadert en ook het activiteitenprogramma mee uit werkt.

De seniorenraad bestaat uit afgevaardigden van elke erkende seniorenvereniging als ook onafhankelijke leden. In 2022 telt de raad 13 stemgerechtigde leden.

Een afgevaardigde van het Lokaal Dienstencentrum en/of woonzorgcentrum en ook een schepen mogen de vergadering bijwonen als waarnemer. Zij zijn  niet stemgerechtigd.

Secretaris: Nathalie Gijsels als ook waarnemend ambtenaar en is niet stemgerechtigd.

Heb je vragen voor de voorzitter en/of secretaris van de seniorenraad of wil je graag de verslagen van de vergaderingen in kijken?

Neem dan contact op via senioren@nijlen.be Telefonisch contact opnemen met de secretaris, Nathalie Gijsels, kan via het nummer 03 410 02 11

In de seniorenraad zijn volgende verenigingen vertegenwoordigd:

Naast deze verenigingen zetelen er momenteel ook 6 onafhankelijke leden in de raad.

Heb je ook interesse om lid te worden en zo de belangen van senioren in onze gemeente te verdedigen? Neem dan contact op via de bovenstaande gegevens.