C3-deeltijds

Wat is dit?

Indien je deeltijds werkloos bent, moet je prestatielijsten bijhouden. Deze formulieren moeten vooraf op het gemeentehuis worden gevalideerd als controle.

Hoe aanvragen?

Je kan op de dienst onthaal van je woonplaats terecht om je C3-formulieren te laten afstempelen. De formulieren moeten ingevuld zijn (gegevens van de betrokkene en de betreffende maanden). Je moet je persoonlijk aanmelden en je identiteitskaart voorleggen.

Wanneer je je voor de eerste keer aanmeldt, wordt de lopende maand en de 3 volgende maanden afgestempeld.

Bij elke volgende aanmelding kan je enkel de VOLGENDE 3 maanden laten afstempelen en NIET de lopende maand.

Op het eide van elke maand moet je het gevalideerde en correct ingevulde formulier C3-deeltijds overhandigen aan je uitbetalingsinstelling.

Voor alle andere gevallen is de uitbetalingsinstelling bevoegd (uw vakbond of de hulpkas).

 

Wat meebrengen?

Je ingevulde formulieren.

Er kunnen geen blanco formulieren verkregen worden op het gemeentehuis.

Regelgeving

Gelieve je hiervoor te wenden tot je vakbond of hulpkas.