Conformiteitsattest huurwoningen

Wie een woning of kamer (bv studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet ervoor zorgen dat die woning of kamer voldoet aan bepaalde normen. De eigenaar-verhuurder kan bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woonnormen voldoet.

Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht. Maar met het conformiteitsattest kan de verhuurder wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners (maximale woningbezetting) vermeld.

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij

  • de woning ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke ambtenaar.
  • er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat.

Wat is dit?

De verhuurder kan het conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente voor:

  • huurwoningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is 
  • voor kamers

Hoe aanvragen?

De verhuurder kan het attest aanvragen bij de gemeente. De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijke onderzoeker.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het attest weigert, kan de verhuurder een nieuwe aanvraag doen bij de provinciale afdeling van Wonen-Vlaanderen.

Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

Wat kost dit?

Het conformiteitsattest kost 62,50 euro (verhoogd met 12,5 euro per kamer vanaf de zesde kamer en met een maximum van 1250 euro).