Cultuurraad

De cultuurraad bestaat uit afgevaardigden van verenigingen, afgevaardigden van professionele instellingen, deskundigen en geïnteresseerde inwoners. De cultuurraad wil de samenwerking tussen de verenigingen bevorderen. Naast deze stimulerende rol heeft de cultuurraad ook de opdracht om de gemeentelijke overheid te adviseren in verband met culturele aangelegenheden. Tenslotte organiseert deze raad in samenwerking met onze Afdeling Sociaal & Vrije Tijd culturele activiteiten, zoals het grootschalige project DIAMANT! dat er in 2019 aankomt. Ook terugkerende evenementen zoals Week van de Amateurkunsten, Open Monumentendag en de 11 Novemberviering behoren tot enkele van de activiteiten.

De verenigingen die erkend worden door de cultuurraad, kunnen subsidies aanvragen en kunnen gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst van materiaal (formulieren op deze site te downloaden of aan te vragen op de cultuurdienst).

Om de cultuurraad werkbaar te houden, is er besloten om met secties te werken. Momenteel zijn er drie secties, die apart vergaderen:

  • Sectie beeldende kunsten (Voorzitter: Lieve Cambré)
  • Sectie podiumkunsten (Voorzitter: Paul Boschmans voor muziek, Hubert Lenaerts voor theater)
  • Sectie sociocultureel en toerisme (Voorzitter: Rudy Van Nunen)

Twee keer per jaar vindt er een algemene vergadering plaats waarbij alle secties aanwezig zijn. (Voorzitter: Wilfried Serneels).

Heb je interesse om bij de cultuurraad te komen, als vereniging of uit persoonlijke interesse? Dan kan je steeds je schriftelijke kandidatuur bezorgen aan de Afdeling Sociaal & Vrije Tijd – Kerkstraat 4, 2560 Nijlen!

   

Raadpleeg hier de statuten

   Lees hier het huishoudelijk reglement 

 
Beleidsplan