Energieprestatiecertificaat (EPC) bij nieuwbouw

Na de bouw van uw nieuwbouwwoning in Vlaanderen, krijgt u een 'energieprestatiecertificaat (EPC) voor nieuwbouw' van uw EPB-verslaggever (mogelijk uw architect). Dat EPC geldt als bewijs of uw woning al dan niet aan de energieprestatieregelgeving voldoet en vermeldt onder andere het E-peil.

Het E-peil geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning.

De datum van aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning bepaalt welke E-peileis van toepassing is voor uw woning.

  • Voor aanvragen ingediend sinds 1 januari 2012 mag het E-peil maximaal E70 bedragen.
  • Voor aanvragen ingediend sinds 1 januari 2014 mag het E-peil maximaal E60 bedragen.

Als uw woning een hoger E-peil heeft dan de eis, kan u een boete krijgen.
Als uw woning een aanzienlijk lager E-peil heeft dan de eis, kan u een premie van uw netbeheerder krijgen.

Hoe aanvragen?

  • Het energieprestatiecertificaat wordt afgeleverd na afloop van het bouwproces, wanneer u alle andere stappen van de energieprestatieregelgeving gevolgd hebt (zoals het indienen van de startverklaring en de EPB-aangifte)
  • U krijgt het energieprestatiecertificaat van uw verslaggever, ten laatste zes maanden na ingebruikname van de woning.

Dat energieprestatiecertificaat (EPC) voor nieuwbouw is 10 jaar geldig.