Erkenning en basissubsidie als Nijlense sportclub

  • 1Aanmelden
  • 2Gegevens
  • 3Overzicht
  • 4Bevestiging

Maak een nieuwe account aan


Via het erkenningsreglement wil het gemeentebestuur minimale voorwaarden stellen aan de sportverenigingen voor de toekenning van inhoudelijke en financiële ondersteuning om zo de kwalitatieve sportwerking te promoten. Alle sportverenigingen in Nijlen komen in aanmerking voor erkenning mits ze voldoen aan de nodige voorwaarden.

De erkenning met subsidiëring is van toepassing in het kader van het lokaal sportbeleid van de Vlaamse Overheid en de gemeente Nijlen. Binnen de perken van het meerjarenplan 2014 - 2019 verleent het college van burgemeester & schepenen van Nijlen onder de hierna vermelde voorwaarden basissubsidies voor erkende sportverenigingen.

Contact informatie