Erkenning sportclubs

Wat is dit?

Met het erkenningsreglement wil het gemeentebestuur minimale voorwaarden stellen aan de sportclubs voor de toekenning van inhoudelijke, logistieke en financiële ondersteuning. Zo wil de gemeente de kwalitatieve sportwerking promoten.

De erkenningsvoorwaarden zijn voor alle sportclubs en verenigingen gelijk, enkel de aanvraagprocedure verschilt. 

Hoe aanvragen?

De aanvraag voor erkenning als sportclub dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen en kan heel het jaar ingediend worden. Hiervoor dien je contact op te nemen met de afdeling sociaal & vrije tijd.

Regelgeving