Europees rijbewijs

Maak een afspraak

Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto, waarmee u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat u beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

 • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
 • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Wat is dit?

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Hoe aanvragen?

 • U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.
 • Maak (online) een afspraak via de bovenstaande knop.
 • De ambtenaar vraagt het rijbewijs onmiddellijk online aan tijdens uw afspraak
 • De levertermijn is 2 à 3 werkdagen later
 • Het wordt klaargelegd voor afhaling aan het onthaal

Er bestaat geen spoedprocedure voor de aanvraag van een rijbewijs.

Het afhalen van het rijbewijs kan door iemand anders als die persoon jouw voorlopig rijbewijs meeheeft of je oude rijbewijs als het om een omwisseling gaat.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart.
 • Voorlopig rijbewijs.
 • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
 • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
  Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee

Wat kost dit?

De kostprijs bedraagt € 24,00.

Maak een afspraak