Gemeenteraad

De gemeenteraad komt minimaal 10 keer per jaar samen. In Nijlen vinden de zittingen van de gemeenteraad normaliter plaats op de eerste dinsdag van de maand, om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve wanneer tijdens het overleg specifieke persoonsgegevens aan bod komen. Iedereen kan, wat het openbaar gedeelte van de agenda betreft, de vergadering volgen. 

Volgende zitting
De installatievergadering van de gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 8 januari 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda voor deze vergadering vindt u HIER.

Verslag vorige zitting: het verslag van de gemeenteraad van 11 december 2018 kunt u kortelings HIER lezen. 

Verslagen eerdere zittingen 2018

Archieven gemeenteraad vorige jaren

Samenstelling gemeenteraad
In de gemeenteraad zetelen de 8 leden van het college van burgemeester en schepenen en 19 gemeenteraadsleden. Deze 27 leden van de gemeenteraad zijn als volgt verdeeld over de partijen, waarbij CD&V en Nijlen&U samen de bestuurscoalitie vormen. 

- CD&V: 9 zetels. Fractieleider: Karin Dillen
- Nijlen&U: 3 zetels. Fractieleider: Wendy Van Dyck

- Groen: 2 zetels. Fractieleider: Lien Du Four
- N-VA: 6 zetels. Fractieleider: Jinse Van den Bogaert
- Open-Vld: 1 zetel. Fractieleider: René Van Goubergen
- Vlaams Belang: 1 zetel. Fractieleider: Ingrid Van Wunsel

- 5 onafhankelijke raadsleden: Leo Verelst, Bert Celis, August Diels, Jan Zander en John Van Laer.

 

CD & V

 

Karin Dillen, Nijlensesteenweg 84a, 2560 Bevel

T: 03 411 00 13 ; karina.dillen@telenet.be

 

 

 

Marcel Beirinckx, Bevel-Dorp 5, 2560 Bevel

T: 0475 65 44 83 ; beirinckxmt@hotmail.com

 

 

 

 

 Geert Mariën, O.L.Vrouwestraat 5, 2560 Kessel

T: 0491 25 97 26 ; geert.marien2@telenet.be 

 

 

 

 Dorien Van Assche, Akkerstraat 21c, 2560 Nijlen

T: 0472 85 45 26 ; dorienvanassche@hotmail.com 

 

 

 

Groen

 

Ferdi Heylen, Terlakenweg 57, 2560 Kessel

T: 03 488 48 99 ; ferdinand.heylen@pandora.be

 

 

 

 

Lien Du Four, Goorstraat 40, 2560 Nijlen

T:  0486 02 58 87 ; lien.du.four@gmail.com

 

 

 

 

Nijlen & U

 

Wendy Van Dyck, Bevelsesteenweg 35, 2560 Nijlen

T: 0496 73 73 81 ; wendy_vandyck@hotmail.com 

 

 

 

NVA

 

Jinse Van den Bogaert, Goorstraat 12, 2560 Nijlen

T: 0486 41 29 30 ; jinse.vandenbogaert@gmail.com 

 

 

 

 Johan Van Dessel, Mastenhof 5, 2560 Kessel

T: 03 489 37 01 ; johan.van.dessel3@telenet.be

 

 

 

André Mariën, Laarstraat 37, 2560 Bevel

T: 0475 61 10 91 ; andre.marien1@telenet.be

 

 

 

 

Nicole Daems, Bevel-Dorp 19, 2560 Bevel

T: 0477 76 82 84 ; daemsnicole@hotmail.com

 

 

 

 

 

Marleen Dobbeleir, Emlemsesteenweg 39, 2560 Kessel

T: 0495 52 23 29 ; marleen.dobbeleir@telenet.be 

 

 

Stefaan Bruyninckx, Herenthoutsesteenweg 142, 2560 Nijlen

T: 0478 34 32 99 ; stefaan.bruyninckx@telenet.be

 

 

 

Open VLD

 

René Van Goubergen, Azalealaan 3, 2560 Nijlen

T: 03 481 89 40 ; rene.van.goubergen@pandora.be 

 

 

 

 

Vlaams Belang

 

Ingrid Van Wunsel, Elsbroek 45, 2560 Kessel

T: 0495 61 46 62 ; ingrdvw@hotmail.com 

 

 

 

Onafhankelijke raadsleden

 

Bert Celis, Pastoriestraat 54, 2560  Kessel

T: 0499 85 82 82 ; bertcelis@gmail.com

 

 

 

August Diels, Krokusstraat 18, 2560 Nijlen

T: 0498 83 25 38 

 

 

John VaLaer, Zandlaan 42, 2560 Nijlen

T: 0499 24 77 81 ; john.van.laer@telenet.be 

 

 

 

Jan Zander, Watertorenstraat 8a, 2560 Nijlen

T: 03 481 89 29 ; jan.zander@skynet.be