Gevolgen van maatregelen tegen Corona op gemeentelijke dienstverlening

In het kader van de strijd tegen het Corona virus zijn bezoeken aan het gemeentehuis zoveel mogelijk beperkt.

Heb je nood aan dringende dienstverlening? Neem dan telefonisch contact op met het lokaal bestuur Nijlen op het nummer 03 410 02 11. Er kan dan een afspraak gemaakt worden met een medewerker.

Contacten tussen medewerkers en inwoners verlopen maximaal op afspraak, met in acht neming van voldoende afstand tussen inwoners en medewerkers.

Attesten en documenten aanvragen kan ook via het thuisloket: https://www.nijlen.be/titel-van-het-item-4

Er zullen geen boetes zijn voor het eventueel te laat inleveren van boeken.

Meer algemene info over de strijd tegen Corona en de maatregelen vind je op deze pagina: https://www.nijlen.be/corona