Gezamenlijk managementteam

Gemeente en OCMW Nijlen kozen voor een gezamenlijk managementteam. Zoals blijkt uit het organogram bestaat het managementteam uit: algemeen directeur Iris Mulkens, financieel beheerder  Piet Mariën, afdelingshoofd ‘Onthaal en dienstverlening’ Miek Van Loock, afdelingshoofd ‘Sociaal en vrije tijd’ Karine Leysen, afdelingshoofd ‘Ruimte’ Maarten Horemans en afdelingshoofd ‘Ontwikkeling en organisatie’ Eve Heremans.

Het managementteam wordt geadviseerd door HR manager Sven Janssens op vlak van personeel en door beleidsadviseur onderwijs Hannah Grielen op vlak van onderwijs.

 

(Van links naar rechts op de foto Sven Janssens, Piet Mariën, Eve Heremans, Hannah Grielen, Karine Leysen, Maarten Horemans, Iris Mulkens en Miek Van Loock)

Het management heeft een scharnierfunctie tussen het bestuur en de organisatie. Ze staan mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Ze bewaken het halen van de vooropgestelde doelstellingen binnen het budget.

Ze zorgen voor de invoering van een visie op dienstverlening, die ertoe bijdraagt dat de burger een efficiënte en klantgerichte dienst- of hulpverlening krijgt. Om dit te bereiken wordt eveneens toegezien op de invoering van een organisatiebeleid. Hiermee bewaken ze de eenheid in werking en de kwaliteit van de organisatie.

De medewerkers zijn ons ‘kapitaal’. Daarom werken we niet alleen aan het uitvoeren van de wettelijke bepalingen zoals o.a. een rechtspositieregeling en een arbeidsreglement, maar vooral aan een goede personeelscultuur.

Een personeelscultuur die steunt op onze eigen organisatie en waarvoor we de nodige structuren uitbouwen, zoals:

  • Goede arbeidsomstandigheden creëren om de dienstverlening te ondersteunen.

  • Verhogen van de motivatie en de betrokkenheid van de medewerkers door doorgedreven permanente interne communicatie.

    Optimale sturing en opvolging van de efficiënte werking van het personeel voor het bekomen van een sterke tevredenheid.

    Benutten van het aanwezige potentieel en de competenties bij alle medewerkers.

  • Het overleg tussen bestuur en medewerkers bevorderen.

 


Contact informatie