Woongelegenheden met ondergrondse verzamelcontainers: inzameling restafval

Voor woongelegenheden waar ondergrondse containers staan moet je het restafval aanbieden in (willekeurige) zakken van maximaal 30 liter.

Wat is dit?

Toegestaan:

 • restafval = huisvuil
 • luiers, piepschuim
 • mest van kleine huisdieren
 • vuile verpakkingen van papier of karton
 • niet composteerbaar afval (mosselschelpen)
 • gloeilampen
 • ...

Verboden:

 • videobanden (containerpark)
 • gevaarlijke stoffen
 • bestrijdingsmiddelen (KGA)
 • munitie
 • vuurwapens
 • gasflessen.

Hoe aanvragen?

Voor nieuwe inwoners wordt er bij inschrijving in het bevolkingsregister aanmeldkaart aangevraagd bij IOK Afvalbeheer waarmee toegang verleend wordt tot deze ondergrondse verzamelcontainer. Deze aanmeldkaart is een elektronische gegevensdrager waardoor de identiteit van de normale gebruiker gekend is.

Wat kost dit?

Vaste kost per maand

€ 3,50

Eenheidsprijs per aanbieding

€ 0,75

Extra informatie

Stap voor stap je afval aanbieden in de ondergrondse verzamelcontainer:

Handleiding ondergrondse verzamelcontainers

Regelgeving