Inkomensvervangende- of integratietegemoetkoming (IVT) of (IT)

Financiële steun voor personen jonger dan 65 jaar met een beperking.

Wat is dit?

Personen tussen 21 en 65 jaar die een beperking hebben op geestelijk en/of fysiek vlak (m.a.w. een verminderde zelfredzaamheid), hebben mogelijks recht op sociale voordelen en/of een financiële tegemoetkoming.

De FOD Sociale zekerheid is verantwoordelijk om je aanvraag te onderzoeken en in orde te brengen. Zij beoordelen de graad van invaliditeit.

Hoe aanvragen?

Om het onderzoek te starten moet er een aanvraag gebeuren. Deze aanvraag kan worden gedaan via deze website: http://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/integratietegemoetkoming.htm. Hiervoor heb je een kaartlezer nodig.

Je kan hiervoor ook terecht bij je ziekenfonds of het OCMW van Nijlen. Mensen die zich niet kunnen verplaatsen, mogen zich laten vertegenwoordigen.

 Als je nog nooit bent langs geweest bij het OCMW van Nijlen kan je terecht op het intake moment bij de maatschappelijk werker: elke werkdag van  09.00  tot 12.00 uur en op afspraak indien je buiten het intake-moment wenst te komen. Ben je toch al eerder hier geweest, neem je best contact op met je eigen maatschappelijk werker.

 

Wat meebrengen?

  • Bewijs van identiteit
  • Gegevens behandelde arts van aanvraag
  • Rekeningnummer

Wat kost dit?

Gratis


Contactinformatie