Interlokale verenigingen

Deze samenwerkingsvorm heeft geen rechtspersoonlijkheid en komt neer op een intergemeentelijke samenwerking op basis van een overeenkomst met statutaire draagkracht.

Een interlokale, of interbestuurlijke, vereniging:

 • is een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en zonder beheersoverdracht;
 • is een vereniging waarbij de overeenkomst tussen de partners, die tezelfdertijd de statuten omvat, de basis vormt;
 • dient vooral voor de realisatie van projecten die beperkt zijn van omvang;
 • dient het woord ‘interlokaal’ te bevatten. Dit moet opgenomen zijn in de naam van de vereniging.

Gemeente Nijlen is deelnemer in onderstaande interlokale verenigingen:

GAS Arrondissement Mechelen

De interlokale vereniging GASAM staat in voor de toepassing van de gemeentelijk administratieve sancties (GAS) in het arrondissement Mechelen, namelijk in de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Nijlen, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Putte en Willebroek.

Deze administratieve boetes sanctioneren overtredingen van de regels die dienen om de openbare veiligheid, rust en gezondheid te garanderen en openbare overlast zoals het bevuilen van openbare ruimte, wildplassen, nachtlawaai … tegen te gaan.

Vertegenwoordiging:

 • Beheerscomité
  • Vertegenwoordiger gemeente: burgemeester Paul Verbeeck met als plaatsvervanger schepen Bert Celis

PROGEMFOR scholengemeenschap

Een scholengemeenschap is een verzameling van scholen:

 • van hetzelfde onderwijsniveau: basisonderwijs óf secundair onderwijs
 • met hetzelfde of een ander bestuur
 • van hetzelfde of van verschillende onderwijsnetten
 • die vrijwillig samenwerken om schaalvoordelen na te streven op het vlak van logistiek, studieaanbod, personeelsbeleid ...

Het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen APB-POA, de gemeente Duffel, de stad Mortsel, de gemeente Nijlen en scholengroep 1 GO! vormen de netoverschrijdende scholengemeenschap secundair onderwijs Progemfor.

Vertegenwoordiging:

 • Bestuurscollege
  • Vertegenwoordigers gemeente: schepen Griet Van Olmen, schepen Tom Covens en raadslid Liesbeth Van Bouwel
 • Onderhandelingscommissie
  • Vertegenwoordiger gemeente: schepen Griet Van Olmen

Wil je meer weten? data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod

GOEZO! Scholengemeenschap

De gemeenten Nijlen, Herenthout en Grobbendonk vormen met hun gemeentelijke basisscholen samen de scholengemeenschap Goezo!

Vertegenwoordiging:

 • Beheerscomité
  • Vertegenwoordiger gemeente: schepen Griet Van Olmen met als plaatsvervanger schepen Tom Covens
 • Onderhandelingscommissie
  • Vertegenwoordiger gemeente: schepen Griet Van Olmen

Wil je meer weten? www.goezoaandenete.sgpool.be

Sportregio Kempen IV

Sportregio Kempen IV is een bovenlokaal samenwerkingsverband tussen de negen gemeenten Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Nijlen, Olen, Vorselaar en Westerlo.

Dit regionaal samenwerkingsverband heeft als doel de intergemeentelijke samenwerking op gebied van sport te bevorderen. Het is een overlegplatform voor sport- en vrijetijdsdiensten waar enerzijds informatie uitgewisseld wordt en anderzijds het lokale infrastructuur- en sportpromotioneel beleid op mekaar afgestemd wordt.

Sportregio Kempen is ook actief als organisator van diverse regionale sportactiviteiten: o.a. kleutersportdagen, zomersportkampen. Op regelmatige basis worden er regionale vormingen georganiseerd.

Vertegenwoordiging:

 • Beheerscomité
  • Vertegenwoordiger gemeente: schepen Luc Luyten met als plaatsvervanger schepen Tom Covens