Jeugdraad

Jeugdraad Nijlen is een officiële gemeentelijke adviesraad omtrent jeugdbeleid en jeugdwerkbeleid. Jongeren kunnen deel uitmaken van de jeugdraad en zetelen als onafhankelijke of als vertegenwoordiger voor een jeugdwerkinitiatief. De jeugdraad vergadert enkele keren per jaar - de vergaderingen zijn vrij toegankelijk. Op de vergaderingen worden jeugdgerelateerde zaken besproken. Meer informatie vind je op www.jeugdraadnijlen.be.