Jeugdsubsidies sportclubs

De gemeente biedt ondersteuning voor sportclubs met een jeugdwerking.

Wat is dit?

Via het subsidiereglement wil het gemeentebestuur financiële ondersteuning geven aan sportclubs met een jeugdwerking.
De sportclub moet voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden zoals bepaald in het gemeentelijk erkenningsreglement voor sportclubs.

Regelgeving